SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vize školy:
Jsme škola, která všestranně připravuje absolventy pro jejich praktické uplatnění v životě. Důraz klademe na praktické znalosti a dovednosti, kvalitní odbornou přípravu a dobré mezilidské vztahy. Neděláme věci pro efekt, ale vždy tak, aby měly smysl. Jsme škola pro život.
foto školy
Podpořte naší školu hlasováním v soutěži Střední roku 2017.
Hlasování je průzkumem mezi studenty a absolventy středních škol v České republice, jak se jim na jejich škole studuje nebo studovalo.
Dny otevřených dveří
   Vážení rodiče a uchazeči,
kdo nestihl některý z termínů dnů otevřených dveří, může si dohodnout individuální schůzku na tel.: 313 285 811. Těšíme se na Vaší návštěvu.
Další informace k přijímacímu řízení včetně přihlášek najdete zde.

   Střední odborné učiliště  v Novém Strašecí zajišťuje vzdělávání v tříletých učebních oborech Automechanik -Mechanik opravář motorových vozidel,  Opravář zemědělských strojů, Zahradník a dále dvouleté nástavbové studium Provozní technika. Žáci učebních oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů  získávají kromě výučního listu také zdarma řidičský průkaz skupin B a C, Opraváři i skupinu T. Budoucí Opraváři zemědělských strojů získávají dále zdarma svářečský průkaz (2 metody svařování), budoucí Automechanici mají možnost získat jednu metodu svařování za zvýhodněnou cenu.  Pro obory Opravář zemědělských strojů a Zahradník jsou poskytována stipendia Středočeského kraje. Žáci mohou být ubytováni na Domově mládeže v areálu SOU a je pro ně zajištěno celodenní stravování ve školní jídelně. Součástí SOU je i Svářečská škola, která zajišťuje výcvik a pravidelné doškolování svářečů z řad veřejnosti.

AKTUÁLNĚ:


Budova školy SOU Nové Strašecí má novou střechu
V listopadu letošního roku se naše škola po mnohaletém úsilí dočkala zateplení a hydroizolace střech školy, jídelny a kuchyně. Přestože není z vnějšku tato oprava vidět, nejednalo se o jednoduchou záležitost. Rekonstruovala se totiž plocha 2 500 m2. Po přípravě projektu a dalších podmínek ze strany školy následovalo výběrové řízení ve spolupráci se zřizovatelem – Středočeským krajem. Opravu za vysoutěženou cenu provedla firma Abisko, s.r.o. od června do listopadu.
S opravenou střechou tak našemu učilišti odpadl jeden z palčivých problémů a můžeme se soustředit na řešení dalších. Péče o dobrý technický stav budov nám totiž umožňuje věnovat se hlavnímu cíli – přípravě budoucích automechaniků, opravářů zemědělských strojů i zahradnic včetně podpory jejich dalších kvalifikací jako jsou třeba svářečské a řidičské průkazy zdarma.
Ing. Bc. Jan Nechutný

ředitel SOU Nové Strašecí
Ocenění nejlepších učňů SOU Nové Strašecí
Prostory Kongresového sálu areálu PVA Expo Praha byly v pátek 30. září 2016 svědkem dalšího ročníku slavnostního předávání Osvědčení Hospodářské komory České republiky nejlepším učňům.
Ze žáků SOU Nové Strašecí byli oceněni Kristýna Štíbrová a Lucie Valhová, absolventky oboru Zahradnice, Jan Pokorný, absolvent oboru Opravář zemědělských strojů, Jindřich Hanousek, Miloš Jelínek a Jiří Spousta, absolventi oboru Mechanik opravář motorových vozidel ve školním roce 2015/2016. Osvědčení se uděluje nejlepším absolventům středních odborných škol a učilišť, kteří splní přísná kritéria:
• Celkové hodnocení žáka u závěrečné nebo maturitní zkoušky musí být „prospěl s vyznamenáním“, tedy průměr do 1,5
• Hodnocení praktické zkoušky musí být stupněm „výborný“
• Po celou dobu přípravy nebyl žák hodnocen z odborného výcviku na výročním vysvědčení horším stupněm než „chvalitebný“
Celé akce se zúčastnil také ředitel SOU Nové Strašecí Ing. Jan Nechutný, který za školu převzal Čestné uznání Hospodářské komory ČR za vysokou úroveň praktické přípravy žáků. Hospodářská komora učňovské a střední odborné školství dlouhodobě podporuje. Snaží se ve všech regionech a oborech propagovat důležitost řemesel, učňovských oborů a středního odborného vzdělání jako celku. Uvedená ocenění jsou důkazem, že naše škola vychovává kvalitní odborníky, za jejichž práci v praxi se nemusí stydět.
Ing. Ivana VeseláTaké letos se na naší školu přihlásila řada žáků, kteří mají velmi zajímavé koníčky a někteří ve svém mladém věku již dosáhli velkých úspěchů. Více zde.


4. ročník výstavy podzimních květin

Fotografie z výstavy podzimních květin, která se konala ve dnech 10. a 11. září 2016 ve slavnostním sále MěÚ Nové Strašecí, si můžete prohlédnout zde.

Květinovou výzdobu připravili žáci  a žákyně oboru Zahradník, který na naší škole vyučujeme.
Účast v soutěži Rally Albania 2016

Od 13. 6 2016 se tým pana Radka Pelce účastnil soutěže dálková rally. Závodní speciál pomáhali připravovat naši žáci pod vedením učitele odborného výcviku pana Emila Fatky. Bližší informace o soutěži a výsledcích najdete v sekci Z tisku a Články.                                                                  


2. místo v soutěži Střední Roku 2016

V roce 2016 jsme v hodnocení středních škol studenty a absolventy v regionu Středočeský kraj získali 2. místo. Všem příznivcům školy děkujeme za jejich hlasování. Příští rok se opět zúčastníme.  Ing. Jan Nechutný

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Film o SOU Nové Strašecí

Podívejte se na video
o naší škole.


                           další články...

 

webmaster: reditel@souzns.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky