SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vize školy:
Jsme škola, která všestranně připravuje absolventy pro jejich praktické uplatnění v životě. Důraz klademe na praktické znalosti a dovednosti, kvalitní odbornou přípravu a dobré mezilidské vztahy. Neděláme věci pro efekt, ale vždy tak, aby měly smysl. Jsme škola pro život.
foto školy

  Střední odborné učiliště  v Novém Strašecí zajišťuje vzdělávání v tříletých učebních oborech Automechanik -Mechanik opravář motorových vozidel,  Opravář zemědělských strojů, Zahradník a dále dvouleté nástavbové studium Provozní technika. Žáci učebních oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů  získávají kromě výučního listu také zdarma řidičský průkaz skupin B a C, Opraváři i skupinu T. Budoucí Opraváři zemědělských strojů získávají dále zdarma svářečský průkaz (2 metody svařování), budoucí Automechanici mají možnost získat jednu metodu svařování za zvýhodněnou cenu.  Pro obory Opravář zemědělských strojů a Zahradník jsou poskytována stipendia Středočeského kraje. Žáci mohou být ubytováni na Domově mládeže v areálu SOU a je pro ně zajištěno celodenní stravování ve školní jídelně. Součástí SOU je i Svářečská škola, která zajišťuje výcvik a pravidelné doškolování svářečů z řad veřejnosti.

AKTUÁLNĚ:


Všechny zájemce o techniku zveme na den otevřených dveří 6. prosince 2017 od 8:00 do 17:00. Díky velmi dobré spolupráci s firmou AMOND Kladno a STROM Praha si budete moci prohlédnout opět automobilové novinky nebo zemědělskou techniku JOHN DEERE.

Dny otevřených dveří  
Všechny zájemce o studium na naší škole zveme na dny otevřených dveří, které se konají ve středu 29. listopadu 2017 od 8:00 do 17:00,  ve středu 6. prosince 2017 od 8:00 do 17:00 a v sobotu 20. ledna 2018 od 9:00 do 13:00. Zájemci si mohou prohlédnout prostory a vybavení školy, všech dílen a domova mládeže. Připraven bude také doprovodný program.

Také letos bylo naší škole uděleno čestné uznání Hospodářské komory ČR za vysokou úroveň praktické přípravy.


5. ročník výstavy podzimních květin a květinových vazeb
Tradiční výstava podzimních květin se konala i v roce 2017 a to ve dnech 9. a 10. září 2017. Výstavu jsme pořádali ve spolupráci s Městským úřadem Nové Strašecí. Květinovou výzdobu opět připravili připravili žáci  a žákyně oboru Zahradník pod vedením učitelky floristiky. Milovníci květin se s námi mohou těšit na příští rok. Fotografie z výstavy naleznete zde.


Spolupráce SOU Nové Strašecí a Procter & Gamble - Rakona s.r.o.

Uplatnění absolventů v praxi je důležitou otázkou již při přípravě na budoucí profesi. Se zajímavou nabídkou oslovila firma P&G Rakona ředitele SOU Nové Strašecí Ing. Jana Nechutného.
P&G Rakona nabízí studentům možnost účasti ve stipendijním programu:
Pokud uchazeč úspěšně projde výběrovým řízením (testy, pohovor, vstupní lékařská prohlídka) stává se stipendistou P&G.
Stipendista sepíše se společností P&G Smlouvu o budoucí pracovní smlouvě a Dohodu o poskytování stipendia.
V následujících 2 letech mu poté bude společností P&G vypláceno stipendium podle následujících podmínek:
- v předposledním ročníku studia částku 1 000,- Kč hrubého ( září – červen)
- v posledním ročníku studia částku 2 000,- Kč hrubého (září – květen)
Stipendium bude studentovi poskytováno pouze při splnění všech těchto podmínek:
a) studentův prospěch je na konci každého školního pololetí, za které se stipendium poskytuje, lepší než průměrný prospěch třídy
b) student nebyl a nebude školou kázeňsky trestán v podobě třídní či ředitelské důtky nebo snížené známky z chování, ani se nedopustil a nedopustí jiného vážného kázeňského prohřešku
c) student úspěšně a v termínu dokončí své studium školy
Pokud student poruší tyto zásady a podmínky, musí dosud vyplacené stipendium vrátit.
Po úspěšném dokončení studia absolvent nastoupí do zaměstnání u společnosti P&G Rakona. Pokud se rozhodne pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo v maturitní nástavbě, jeho nástup do zaměstnání se odkládá.
V případě, že následná studia přeruší nebo nedokončí, je opět zavázán nastoupit do P&G Rakona do zaměstnání. V případě, že úspěšně ukončí studia na nástavbě maturitou nebo na vysoké škole s alespoň bakalářským titulem, smlouva o budoucí pracovní smlouvě tímto pozbývá platnosti a vyplacené stipendium v tomto případě nemusí vracet.
Touto zajímavou nabídkou mají absolventi zajištěno uplatnění a ještě si zajistí pravidelný finanční obnos již během studia.
Ing. Ivana Veselá
Film o SOU Nové Strašecí
Podívejte se na video
o naší škole.


                           další články...

 

webmaster: reditel@souzns.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky