SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vize školy:
Jsme škola, která všestranně připravuje absolventy pro jejich praktické uplatnění v životě. Důraz klademe na praktické znalosti a dovednosti, kvalitní odbornou přípravu a dobré mezilidské vztahy. Neděláme věci pro efekt, ale vždy tak, aby měly smysl. Jsme škola pro život.
foto školy

  Střední odborné učiliště  v Novém Strašecí zajišťuje vzdělávání v tříletých učebních oborech Automechanik -Mechanik opravář motorových vozidel,  Opravář zemědělských strojů, Zahradník a dále dvouleté nástavbové studium Provozní technika. Žáci učebních oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů  získávají kromě výučního listu také zdarma řidičský průkaz skupin B a C, Opraváři i skupinu T. Budoucí Opraváři zemědělských strojů získávají dále zdarma svářečský průkaz (2 metody svařování), budoucí Automechanici mají možnost získat jednu metodu svařování za zvýhodněnou cenu.  Pro obory Opravář zemědělských strojů a Zahradník jsou poskytována stipendia Středočeského kraje. Žáci mohou být ubytováni na Domově mládeže v areálu SOU a je pro ně zajištěno celodenní stravování ve školní jídelně. Součástí SOU je i Svářečská škola, která zajišťuje výcvik a pravidelné doškolování svářečů z řad veřejnosti.

AKTUÁLNĚ:
Spolupráce SOU Nové Strašecí a Procter & Gamble - Rakona s.r.o.

Uplatnění absolventů v praxi je důležitou otázkou již při přípravě na budoucí profesi. Se zajímavou nabídkou oslovila firma P&G Rakona ředitele SOU Nové Strašecí Ing. Jana Nechutného.
P&G Rakona nabízí studentům možnost účasti ve stipendijním programu:
Pokud uchazeč úspěšně projde výběrovým řízením (testy, pohovor, vstupní lékařská prohlídka) stává se stipendistou P&G.
Stipendista sepíše se společností P&G Smlouvu o budoucí pracovní smlouvě a Dohodu o poskytování stipendia.
V následujících 2 letech mu poté bude společností P&G vypláceno stipendium podle následujících podmínek:
- v předposledním ročníku studia částku 1 000,- Kč hrubého ( září – červen)
- v posledním ročníku studia částku 2 000,- Kč hrubého (září – květen)
Stipendium bude studentovi poskytováno pouze při splnění všech těchto podmínek:
a) studentův prospěch je na konci každého školního pololetí, za které se stipendium poskytuje, lepší než průměrný prospěch třídy
b) student nebyl a nebude školou kázeňsky trestán v podobě třídní či ředitelské důtky nebo snížené známky z chování, ani se nedopustil a nedopustí jiného vážného kázeňského prohřešku
c) student úspěšně a v termínu dokončí své studium školy
Pokud student poruší tyto zásady a podmínky, musí dosud vyplacené stipendium vrátit.
Po úspěšném dokončení studia absolvent nastoupí do zaměstnání u společnosti P&G Rakona. Pokud se rozhodne pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo v maturitní nástavbě, jeho nástup do zaměstnání se odkládá.
V případě, že následná studia přeruší nebo nedokončí, je opět zavázán nastoupit do P&G Rakona do zaměstnání. V případě, že úspěšně ukončí studia na nástavbě maturitou nebo na vysoké škole s alespoň bakalářským titulem, smlouva o budoucí pracovní smlouvě tímto pozbývá platnosti a vyplacené stipendium v tomto případě nemusí vracet.
Touto zajímavou nabídkou mají absolventi zajištěno uplatnění a ještě si zajistí pravidelný finanční obnos již během studia.
Ing. Ivana Veselá

Veletrh Junior Achievement Firem


Dne 5. dubna 2017 se zástupci studentské firmy BFF (Book Folding Forever) z SOU Nové Strašecí zúčastnili studentského veletrhu JA Firem v OC Galerie Harfa v Praze. Veletrh byl významnou příležitostí pro prezentaci výrobků firmy (pozn. studentská firma vyrábí dárkové knižní dekorace, jak jsme již informovali v některém z předešlých čísel NM).
Děvčata si připravila prodejní stánek s ukázkami své práce a dárkové knížky nabízela k prodeji. Veletrhu se zúčastnilo celkem 52 studentských firem, které soutěžily v různých kategoriích např.: JA studentská firma roku, nejlepší veletržní stánek, nejlepší prodejce, Agrofert společensky nejpříznivější JA Firma a jiné.
Každou firmu hodnotila porota, složená z marketingových odborníků, dle následujících kritérií: předběžná výroční zpráva, obchodní a finanční výsledky JA Firmy, originální nebo inovativní prvky v podnikání, dresscode a výzdoba stánku, pohovor s porotou u prodejního stánku, prezentace na pódiu a celkový dojem.
Dosavadně nejvyšší účast JA Firem na veletrhu znamenala i značnou konkurenci v soutěži.
Asi nejvýznamnějším návštěvníkem byl Andrej Babiš, ministr financí, který se aktivně zajímal o jednotlivé výrobky a práce studentů.
Přestože naše firma nedosáhla na medailové umístění, byl veletrh pro členy firmy významnou zkušeností a společenským zakončením celoroční práce. Pokud Vás zajímají další podrobnosti o naší studentské firmě, naleznete je na http://bff63.webnode.cz.
                                                                                                     
Ing. Ivana VeseláÚspěch Jakuba Březy z SOU Nové Strašecí

20. dubna 2017 se konal další ročník celostátní odborné soutěže žáků oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů. Letošním pořadatelem byla VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem v kraji Vysočina.
Podmínky a pravidla soutěže jsou jednoznačné. Každá škola nominuje pouze jednoho žáka ze 3. ročníku, studujícího právě obor Opravář zemědělských strojů. Žáka na soutěž doprovází jeden pedagogický doprovod.
Střední odborné učiliště Nové Strašecí letos reprezentoval Jakub Březa. Mezi dalšími 30 účastníky Jakub vybojoval krásné 3. místo. Jeho výkon předčili pouze zástupci SPŠ Třebíč (1. místo) a SOU zemědělského a služeb Dačice (2. místo).
V soutěži žáci předváděli své dovednosti na deseti odborných pracovištích, např. strojní obrábění, ruční zpracování kovů, opravy a seřízení motorů a v neposlední řadě i svařování plamenem. Výkony hodnotila komise a přidělené body rozhodly o pořadí účastníků.
Vyhlášení a předávání cen se účastnili i zástupci kraje Vysočina a náměstek ministra zemědělství, což dokazuje vážnost a význam této soutěže. Ocenění žáci odjížděli s řadou velice hodnotných cen.
Výborné výsledky v této celostátní soutěži svědčí nejen o kvalitách vybraného žáka, ale hlavně o zázemí a kvalitní odborné přípravě, kterou učiliště svým žákům poskytuje. Mezi 30 zúčastněnými školami je 3. místo SOU Nové Strašecí významným úspěchem. Jakubu Březovi patří gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.                                                                            Ing. Ivana Veselá

Obrovský úspěch v mezinárodní soutěži svařování „O zlatou kuklu společnosti SIAD“


Dne 28. 3. 2017 se konal v SŠT Most již 5. ročník soutěže „O zlatou kuklu společnosti SIAD“. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 škol, které reprezentovali 43 žáci. Žáci jednotlivých škol museli nejprve prokazovat teoretické znalosti z okruhů BOZP a technologie svařování formou testů. V praktické části pak soutěžící předváděli svojí zručnost při realizaci tupého svaru.

 
 
V mezinárodním i národním kole se stal vítězem žák SOU Nové Strašecí Jakub Březa. Na druhém a třetím místě skončili žáci  SŠT Most a SOU plynárenského z Pardubic. Na prvním místě mezi školami se umístila škola SŠT Most, na druhém pak SOU Nové Strašecí a na třetím SŠT Zelený pruh Praha.
 
Potěšující je skutečnost, že naše škola získala ve všech čtyřech ročnících soutěže, kterých se zúčastnila, shodně 2. místo hned za pořádající školou. To vypovídá o kvalitě výuky svářečů na našem SOU.Film o SOU Nové Strašecí
Podívejte se na video
o naší škole.


                           další články...

 

webmaster: reditel@souzns.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky