informace - C19 - SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci,
v současnosti nejsme schopni zabezpečit dobrovolnou výuku žáků 1. a 2. ročníků s výjimkou žáků, kteří se budou účastnit kurzů svařování. V červnu nás čekají přijímací, závěrečné a maturitní zkoušky, zároveň již zmiňované svářečské kurzy a nemáme proto dostatečné personální ani prostorové kapacity, abychom mohli realizovat dobrovolné setkávání, dobrovolné konzultace, socializační aktivity nebo třídnické hodiny. I když nás to mrzí, s ohledem na výpadek více než dvou měsíců došlo ke kumulaci zmiňovaných zkoušek do měsíce června a proto organizace dalších aktivit není reálná.
V týdnu od 22. června, kdy bychom měli již mít zkoušky hotové a poběží pouze svářečské kurzy, bychom se s žáky rádi setkali, předali jim vysvědčení a řekli si další informace. Přesný termín vám později sdělí třídní učitelé.
Děkuji za pochopení a přeji hezký den.
Ing. Jan Nechutný
ředitel školy
 
Poučení pro žáky (aktualizováno 28. 5. 2020)
 
 
·         Od 1. 6. budou probíhat svářečské kurzy pro žáky 2. ročníků.
 
·         Účast žáků je dobrovolná.
 
·         Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce (teplota, kašel, náhlá ztráta chuti i čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
 
·         Do školy nesmí vstoupit žák bez potvrzeného prohlášení   - viz vzor zde, dále nesmí být žák vpuštěn do školy bez roušek (min. 2 ks) a sáčku na ně. Není povolen ani vstup doprovodu žáka a ostatních osob.
 
·         Při cestě do školy a ze školy si žáci zakryjí ústa a nos ochrannými prostředky a dodržují odstup 2 metry.
 
·         Neprodleně při vstupu do třídy či pracoviště OV a po přezutí, je každý povinen použít dezinfekci na ruce, toto platí i při opuštění třídy či pracoviště. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Žáci si po každém výukovém bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě nebo na pracovišti.
 
·         Při práci ve škole i pracovištích OV žáci přednostně využívají své nářadí a učební pomůcky.
 
·         Žák je povinen řídit se pokyny učitelů i učitelů OV. Dále je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 
·         Žáci se mohou pohybovat pouze ve vymezených prostorách.
 
·         Žák bude zařazen do určené skupiny a nenavštěvuje jiné skupiny.
 
·         Žáci v šatnách dodržují rozestupy tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
 
·         Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet, společných a venkovních prostor proběhnou tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 
·         Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 
 
Stravování ve školní jídelně:
 
 
·         Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 
·         Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
 
·         Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 
·         Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce
 
                                                                                           
 
Zdůrazňuji povinnost mít s sebou podepsané čestné prohlášení a mít minimálně 2 roušky a sáček na ně.

Ing. Jan Nechutný
ředitel školy
 
 
 

webmaster: reditel@souzns.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky