Svářečská škola - SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Svářečská škola SOU - tel.: 313 285 815

Svářečská škola Středního odborného učiliště v Novém Strašecí provádí pravidelné doškolování svářečů a dále pořádá základní kurzy svařování plamenem, elektrickým obloukem, svařování v ochranné atmosféře a řezání kyslíkem. Výuka a výcvik svařování probíhá dle platných osnov a norem. Po úspěšném absolvování zkoušky získá absolvent kurzu svářečský průkaz a osvědčení.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Kurzovné se hradí před zahájením kurzu.


Svařování kyslíkoacetylénovým plamenem dle ČSN 05 0705 - ZK 311 1.1
délka kurzu: 160 hodin, cena kurzu: 12 900,- Kč

Svařování obalenou elektrodou dle ČSN 05 0705
- ZK 111 1.1
délka kurzu: 160 hodin, cena kurzu: 11 800,- Kč

Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MG) dle ČSN 05 0705
- ZK 135 1.1
délka kurzu: 160 hodin, cena kurzu:11 650,- Kč

Řezání a drážkování kyslíkem dle ČSN 05 0705
- ZP 311-2 1.1
délka kurzu: 30 hodin, cena kurzu: 3 900,- Kč

Periodické přezkoušení svářečů dle ČSN 05 0610
:
jedna metoda: 400,- Kč
dvě a více metod: 500,- Kč 

duplikát Osvědčení o doškolení: 120,- Kč
interval 2 roky


Periodické přezkoušení svářečů dle ČSN EN 287-1

metoda

cena

délka kurzu

poznámka

311; 111; 135 BW-tupý svar

4 900,- Kč

3 dny

+ doplatek za zkoušku prozářením

311; 111; 135 FW koutový svar

3 900,- Kč

3 dny

 

311; 111; 135 BW tupý svar trubka

5 900,- Kč

3 dny

+ doplatek za zkoušku prozářením

doplatek za zkoušku prozářením: 1 snímek 1 200,- Kč

zkouška ultrazvukem - plechy: 400,- Kč

zkouška ultrazvukem - trubky: 520,- Kč
v případě potřeby příplatek za 1 den přípravy navíc: 700,- Kč

Vystavení duplikátu svářečského průkazu

cena 600,- Kč

Vystavení duplikátu osvědčení

cena 490,- Kč


Obnova svářečského průkazu
po pozbytí platnosti od 4 do 6 let (příprava + zkouška celkem 3 dny): 2525,- Kč
v případě potřeby příplatek za 1 den přípravy navíc: 700,- Kč

 

webmaster: reditel@souzns.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky