Vzdělávací programy - SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Další informace > Dokumenty školy
Školní vzdělávací programy (ŠVP)
ŠVP Automechanik (platný od 1. 9. 2018) pro obor Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01)

ŠVP Automechanik (platný od 1. 9. 2015) pro obor Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01)

ŠVP Opravář zemědělských strojů (platný od 1. 9. 2018) pro obor Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01)

ŠVP Opravář zemědělských strojů (platný od 1. 9. 2015) pro obor Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01)

ŠVP Provozní technika (platný od 1. 9. 2018) pro obor Provozní technika (23-43-L/51)

ŠVP Provozní technika (platný od 1. 9. 2015) pro obor Provozní technika (23-43-L/51)

ŠVP Zahradník
(platný od 1. 9. 2018) pro obor Zahradník (41-52-H/01)

ŠVP Zahradník (platný od 1. 9. 2015) pro obor Zahradník (41-52-H/01)


Dodatek k ŠVP - Vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a žáků nadaných - obory H (platný od  1. 9. 2017)


ŠVP Domova mládeže (platný od  1. 9. 2017)


doplněk ŠVP - volitelný předmět Ekonomika zdravého podnikání


 

webmaster: reditel@souzns.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky