Automechanik - SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah

tříletý učební obor: MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL    
................... .......(AUTOMECHANIK)

Učební obor Automechanik - nový název Mechanik opravář motorových vozidel  (23-68-H/01) připravuje absolventy pro dílenskou praxi v autoservisech velkého, středního i drobného charakteru. Struktura výuky zajišťuje odbornost především v oblastech konstrukce a technologie oprav spalovacích motorů a ostatních částí motorových vozidel, svařování plamenem a elektrickým obloukem, strojního i ručního obrábění, kovářství, klempířských prací a práce s plasty.
Ve třetím ročníku mohou žáci vykonávat odborný výcvik na smluvních servisech, popřípadě si mohou najít servis např. v místě bydliště sami. Za produktivní práci získávají žáci odměnu. Veškeré učebnice pro žáky zapůjčujeme zdarma, žákům zajišťujeme zdarma pracovní oděv a obuv.

Podmínky přijetí:

úspěšné ukončení ZŠ, doporučení lékaře pro zvolený obor

Organizace výuky:

Ve všech ročnících se střídá jeden týden praktické výuky v dílnách SOU s týdnem teoretické výuky, probíhající ve škole vybavené moderní didaktickou technikou a učebními pomůckami. Dílny jsou vybaveny kovárnou, třemi svařovnami, pracovišti ručního obrábění a klempířství, pracovištěm strojního obrábění a hlavní halou pro opravu motorových vozidel, ve které je k dispozici moderní diagnostická technika.

Dovednosti a osvědčení absolventa oboru:

  • výuční list v oboru Automechanik
  • průkaz svářeče (není součástí učebního plánu, ale škola ho umožňuje získat s finanční spoluúčastí)
  • řidičský průkaz skupiny B, C  zdarma
  • základy strojního obrábění
  • základy  klempířství a práce s plasty
  • specializované práce s využitím moderní diagnostické techniky

Vyučované předměty:
Český jazyk a literatura, Německý/Anglický jazyk, Občanská nauka, Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Tělesná výchova, Informatika, Automobily, Elektrotechnika, Ekonomika, Opravárenství a diagnostika, Řízení motorových vozidel, Strojírenská technologie, Strojnictví, Technická dokumentace, Technologie oprav, Odborný výcvik.

Možnost dalšího studia:

Po vyučení je možno absolvovat v SOU Nové Strašecí dvouleté denní studium v oboru Provozní technika a získat maturitní vysvědčení. Při této formě studia náleží rodičům všechny dosavadní sociální dávky a žákům zůstávají všechny výhody (ubytování, stravování) v SOU. Po úspěšném absolvování studia je možno studovat vhodný obor na vysoké škole.

Ubytování:

Pro žáky, kteří nemohou nebo nechtějí dojíždět, je zajištěno ubytování na nově zrekonstruovaném Domově mládeže 1. kategorie v areálu SOU. Žáci mají k dispozici    dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, kuchyňky, klubovny, knihovnu. V každém pokoji je televizní rozvod a wi-fi síť s neomezeným přístupem k internetu. Příjezd na  Domov   mládeže je možný již v neděli od 18:00 nebo v pondělí před vyučováním. Odjezd je v pátek do 13:30. Poplatek za ubytování 1000,- Kč měsíčně.

Zájmové kroužky:

Zájmové kroužky jsou nabízeny dle zájmu žáků a jsou bezplatné. V současnosti existují kroužky ledního hokeje, výpočetní techniky a motoristický. Žáci mají neomezený přístup k internetu, mohou trávit čas na sportovním hřišti školy, je jim hrazen vstup do posilovny.

Stravování:

snídaně : 15,– Kč
svačina : 12,– Kč
oběd : 35,- Kč
večeře : 30,– Kč
celkem : 92,- Kč
Návrat na obsah