Články - SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah

Články, informace o akcích atd.

3. místo v soutěži Střední roku 2019
V hlasovací soutěži Střední Roku jsme získali krásné 3. místo. Hlasování je průzkumem mezi studenty a absolventy středních škol v České republice, jak se jim na jejich škole studuje nebo studovalo.
Impulsem ke vzniku projektu StředníRoku.cz byly již v roce 2011 žebříčky českých médií, které srovnávaly různé školy v ČR podle různých kritérií.

Přes bariéry s Policií ČR

7. října 2019 si studenti maturitní třídy nástavbového studia vyzkoušeli fyzické testy zdatnosti, které vykonávají uchazeči pro přijetí k Policii ČR. Tato akce byla na naší škole pořádána ve spolupráci se Středočeskou policií již druhým rokem, účastnilo se jí i několik studentů Gymnázia Nové Strašecí a navíc má charitativní podtext s podporou handicapovaných osob.
Oslava 60. výročí SOU Nové Strašecí

Ve dnech 4. a 5. října 2019 jsme slavili 60. výročí školy. Účast absolventů byla hojná, oslava proběhla v srdečném a přátelském prostředí. K vidění byla výstava veteránů, technika firmy John Deere, stánek firmy Valeo, ale především si návštěvníci mohli prohlédnout vybavení školy, dílen, kuchyně s jídelnou nebo domova mládeže. Po prohlídce následovalo společenské odpoledne v Novostrašeckém kulturním centru. Všem, kteří se přišli podívat děkujeme za návštěvu a škole přejeme mnoho dalších úspěchů.


7. ročník výstavy podzimních květin a květinových vazeb
Stalo se milou tradicí uspořádat v období posvícení výstavu květin a aranží. Letos ve dnech 7. a 8. září 2019 v předsálí slavnostního sálu Městského úřadu Nové Strašecí. Fotografie z výstavy najdete zde.

Celostátní soutěž dovednosti ve Středním odborném učilišti
Po loňském úspěchu, kdy obsadil žák třetího ročníku Petr Beneš druhé místo v celostátní soutěži dovednosti žáků oboru Opravář zemědělských strojů, získalo Střední odborné učiliště v Novém Strašecí významnou poctu. Stalo se organizátorem letošního ročníku této soutěže.
S přípravami jsme začali brzy, abychom na nic nezapomněli a vše proběhlo podle plánu. Termín soutěže byl stanoven na 15. – 16. dubna 2019. Již v pondělí v podvečer se začali sjíždět první účastníci, pro které bylo zajištěno ubytování v domově mládeže SOU. Po společné večeři si mladí opraváři zpříjemnili večer na bowlingu v Rakovníku.
Soutěž byla zahájena v úterý ráno losováním startovních čísel. Poté se všech 27 nominovaných odebralo do prostoru dílen SOU. Budoucí opraváři zemědělských strojů porovnávali své znalosti a dovednosti v osmi disciplínách: test pravidel silničního provozu, teoretické znalosti z oboru, poznávací testy, strojní obrábění, opravy motorových vozidel, práce v kovárně, ruční zpracování kovů a svařování. Vzájemné poměřování sil trvalo celých pět hodin.
Po napínavém dopoledni komise rozhodčích zhodnotila výsledky. Vítězem letošního ročníku se stal zástupce z VOŠ a SOŠ zemědělsko-technické z Bystřice nad Pernštejnem. Druhé místo si odnesla SOŠ a SOU Vlašim a na třetí příčku postoupil zástupce ze Střední odborné školy ze Znojma. Strašecké učiliště nesmělo podle pravidel jako pořádající škola svého žáka nominovat.
Budoucí opraváři zemědělských strojů v této soutěži ukázali, že se za své znalosti a dovednosti nemusí stydět a budou svoji školu vzorně reprezentovat nejen při podobných soutěžích, ale i v praxi.
g. Ivana Veselá
Sportovní úspěchy SOU
Na konci sezóny halových sportů slavili sportovci SOU Nové Strašecí několik  výrazných úspěchů.
27. března 2019 se konal v hale TJTZ Rakovník  turnaj středních škol rakovnického okresu v košíkové. Basketbaloví reprezentanti Středního odborného učiliště Nové Strašecí prošli turnajem bez jediné porážky a suverénním způsobem obhájili loňské prvenství. Na cestě k triumfu v turnaji porazili družstvo SPŠ Rakovník 15:11, družstvo Gymnázia JA Komenského Nové Strašecí 33:5, družstvo rakovnického Gymnázia Z. Wintra 24:9 a nakonec v tradičně vyhroceném prestižním zápase zvítězili nad Masarykovou obchodní akademií Rakovník 13:11. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen student maturitního nástavbového studia SOU Pavel Pecha.
„Po celý turnaj čišela  z týmu obrovská vůle po vítězství, odhodlání a víra ve vlastní síly. Navázali jsme na loňskou vítěznou sérii a i tato zkušenost sehrála v cestě za titulem významnou roli. Kluci dokázali zvrátit pasáže zápasů, ve kterých se střelecky dařilo méně, soupeře předčili bojovností a v rozhodujících chvílích zápasů výbornou osobní obranou. Nejlepšího hráče turnaje Pavla Pechu zdatně doplnili Petr Vokurka, Vojtěch Glasser, Adam Jurgovski a Petr Krištof,“ říká vedoucí týmu M. Hamouz.
Velmi úspěšnou sezónu zakončilo na konci března také družstvo hokejistů SOU. Na rakovnickém zimním stadionu probíhala příprava a zápasy vždy ve středu od začátku září, tedy plných 7 měsíců. Za toto období se pod vedením trenérů Josefa Kutílka a Milana Hamouze vystřídalo v dresu učiliště celkem 21 hráčů, studentů SOU Nové Strašecí.
"Je skvělé, že škola a SRPDŠ tuto sportovní aktivitu podporují. Zajišťujeme pro družstvo dopravu do Rakovníka, zapůjčujeme klukům kompletní hokejovou výstroj a dresy, po celou sezónu hradíme pronájem ledové plochy. Není proto divu, že o hokej je na učilišti velký zájem. Přitom zajistit soupeře z jiné střední školy je dnes problém. Dříve každá škola na okrese hokejovou tradici udržovala, nyní se jedná o finančně velmi náročný sport, takže v SOU patříme mezi výjimky," říká Josef Kutílek.
"Letošní úroveň hokejových zápasů byla vynikající. V tradičním utkání žáků a učitelů středních škol rakovnického okresu patřili hráči SOU Nové Strašecí mezi nejlepší. Řada kluků, po několikaletém tréninku v barvách učiliště, našla uplatnění v týmech a soutěžích hokejového svazu. Po celou dlouhou sezónu se kluci na středeční tréninky a zápasy těšili, docházka byla výborná. Velkou spokojenost jsme na konci sezóny vyjádřili po vzoru NHL vyhlášením individuálních cen," doplňuje druhý z trenérů Milan Hamouz. Vítězem kanadského bodování se stal Lukáš Dadák, cenou pro nejužitečnějšího hráče byl poctěn Petr Vokurka, nejlepším střelcem byl Adam Pinc, nejvíce asistencí na gól zaznamenal Martin Eliáš, nejlepším brankářem byl vyhlášen František Carvan, nejlepším obráncem Daniel Čech, nejlepším nováčkem týmu Filip Zita, nejslušnějším hráčem Tomáš Routa, nejoblíbenějším hráčem u fanoušků byl Čeněk Holý a cenou za vůdčí osobnost týmu byl oceněn Petr Cajthaml.
Mgr. Milan Hamouz

Máme nejlepšího automechanika ve Středočeském kraji

Náš žák Jakub Dytrych získal 13. února 2019 nádherné 1. místo v prestižní soutěži středních škol Automechanik Junior - Středočeský kraj. Vyhlašovatelem soutěže je MŠMT ČR, Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR a sekce profesního vzdělávání v autooborech při SAČRu. Soutěž je zařazena do akce „České ručičky“. Všichni soutěžící absolvovali vědomostní test, poznávací část a především řadu praktických úkolů zaměřených na základní operace prováděné v autoopravárenství. Konkurence byla veliká a všichni žáci se snažili vydat ze sebe maximum, proto i závěr soutěže při vyhlašování výsledků byl velmi napínavý. Naše škola a především všichni ti, kdo se na přípravě soutěže podíleli, můžou být ale hrdi, neboť náš žák Jakub Dytrych rozhodně neudělal ostudu!  Získal zaslouženě 1. místo a postupuje tedy dále do celostátního kola. Děkuji všem učitelům odborných předmětů a odborného výcviku, kteří se podíleli na přípravě Jakuba během jeho studia, Jakubovi za vzornou reprezentaci naší školy a budu mu držet spolu se všemi ostatními kolegy a spolužáky palce v celostátním kole.
Ing. Jan Nechutný, ředitel školy
Ocenění nejlepších absolventů
V letošním již 23. ročníku ocenění nejlepších absolventů, které každoročně pořádá Hospodářská komora České republiky  byli oceněni čtyři žáci SOU Nové Strašecí. Ředitel školy Ing. Jan Nechutný obdržel pro naši školu z rukou ministryně průmyslu a obchodu Ing. Marty Novákové čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy. Slavnostní předávání ocenění se konalo v sobotu 13. 10. 2018 v hotelu Aquapalace  Praha – Čestlice.
 Absolventi, jenž jsou navrženi na udělení osvědčení, musí splnit přísná kritéria: 1) celkové hodnocení žáka u závěrečné  zkoušky musí být „prospěl s vyznamenáním“ , tj. průměr do 1,5; 2) hodnocení praktické zkoušky v rámci závěrečné  zkoušky musí být stupněm „výborný“  a 3) po celou dobu přípravy nesměl být  žák hodnocen z odborného výcviku na výročním vysvědčení horším stupněm než „chvalitebný“.
 Dokladem toho, že odborně vzdělaní absolventi jsou pro naše hospodářství extrémně důležití je  dlouhodobé a pravidelné konání této akce, kterou kromě Hospodářské komory ČR podporuje řada firem a osobností. Osvědčení nejlepšího absolventa HK ČR dokládá požadovanou kvalitu mladých pracovníků ze strany zaměstnavatelů a slouží jako doklad o odborných schopnostech absolventa.  Ocenění naší školy pak svědčí o  kvalitě  výuky a systematičnosti práce se žáky.

2. místo v celostátní odborné soutěži Opravář zemědělských strojů 2018 získal žák Petr Beneš ze 3. ročníku v konkurenci 31 škol.Úspěchy žáků ze Středního odborného učiliště Nové Strašecí

Chodit do školy a snažit se o co nejlepší studijní výsledky je pro mnohé žáky samozřejmostí. O tom, že si ve škole „užívají“ i jiné aktivity, které je baví, svědčí úspěchy, kterých při nich dosahují.
Za zmínku stojí činnost školní JA firmy a její účast na 23. ročníku Veletrhu „JA Studentská firma 2018, kde 40 týmů z celé České republiky představilo svoje podnikání. S originální a vlastnoručně vyrobenou společenskou hrou
„Pexeso pro uši“ získala firma 2. místo a postoupila do superfinále, ve kterém se definitivně rozhodne o absolutním národním vítězi.
Vysokou úroveň přípravy svářečů dokazuje každoroční výborné umístění naší školy v celostátní prestižní soutěži: „O zlatou kuklu společnosti SIAD“, kde vybraní zástupci škol ukazují své teoretické znalosti i praktické dovednosti v oboru. V letošním 6. ročníku obsadila naše škola 2. místo.
Diplomy ze sportovních soutěží škol okresu jsou odměnou našim reprezentantům v sálové kopané, 1. místo v okresním kole a v košíkové, kde naši žáci opět triumfovali a získali další skvělé 1. místo mezi sedmi zúčastněnými mužstvy. Zimní sezonu si mladí hokejisté užívají na ledě ve sportovní hale v Rakovníku a pravidelně poměřují síly se svými vrstevníky v několika přátelských zápasech.
Nejlepší žáci školy, kteří dosahují výborných studijních i praktických znalostí jsou každoročně hodnoceni Oceněním Hospodářské komory České republiky.
Vysokou  kvalitu a úroveň přípravy budoucích automechaniků, opravářů zemědělských strojů a zahradnic dokladuje i výborné umístění učiliště v soutěži: „Střední roku“, kterou každoročně vyhlašuje Asociace studentů a absolventů a která probíhá na základě hlasování studentů. Za rok 2015 byla naše škola vyhlášena Střední roku a za rok 2016 obhájila druhé místo mezi středními školami středočeského kraje.
Ing. Ivana Veselá23. ročník Veletrhu "JA Studentská firma 2018" - 2. místo
Naše školní JA firma se zúčastnila soutěže, ve které 40 týmů z celé české republiky představuje svoje podnikání. S originální a vlastnoručně vyrobenou společenskou hrou "Pexeso pro uši" získala 2. místo a postoupila do superfinále, kde se definitivně rozhodne o absolutním vítězi.
Vynikající 2. místo v celostátní soutěži svařování O zlatou kuklu společnosti SIADBlahopřejeme našemu týmu k 1. místu v okresním kole sálové kopané!5. ročník výstavy podzimních květin a květinových vazeb
Tradiční výstava podzimních květin se konala i v roce 2017 a to ve dnech 9. a 10. září 2017. Výstavu jsme pořádali ve spolupráci s Městským úřadem Nové Strašecí. Květinovou výzdobu opět připravili připravili žáci  a žákyně oboru Zahradník pod vedením učitelky floristiky. Milovníci květin se s námi mohou těšit na příští rok. Fotografie z výstavy naleznete zde.

Spolupráce SOU Nové Strašecí a Procter & Gamble - Rakona s.r.o.
Uplatnění absolventů v praxi je důležitou otázkou již při přípravě na budoucí profesi. Se zajímavou nabídkou oslovila firma P&G Rakona ředitele SOU Nové Strašecí Ing. Jana Nechutného.
P&G Rakona nabízí studentům možnost účasti ve stipendijním programu:
Pokud uchazeč úspěšně projde výběrovým řízením (testy, pohovor, vstupní lékařská prohlídka) stává se stipendistou P&G.
Stipendista sepíše se společností P&G Smlouvu o budoucí pracovní smlouvě a Dohodu o poskytování stipendia.
V následujících 2 letech mu poté bude společností P&G vypláceno stipendium podle následujících podmínek:
- v předposledním ročníku studia částku 1 000,- Kč hrubého ( září – červen)
- v posledním ročníku studia částku 2 000,- Kč hrubého (září – květen)
Stipendium bude studentovi poskytováno pouze při splnění všech těchto podmínek:
a) studentův prospěch je na konci každého školního pololetí, za které se stipendium poskytuje, lepší než průměrný prospěch třídy
b) student nebyl a nebude školou kázeňsky trestán v podobě třídní či ředitelské důtky nebo snížené známky z chování, ani se nedopustil a nedopustí jiného vážného kázeňského prohřešku
c) student úspěšně a v termínu dokončí své studium školy
Pokud student poruší tyto zásady a podmínky, musí dosud vyplacené stipendium vrátit.
Po úspěšném dokončení studia absolvent nastoupí do zaměstnání u společnosti P&G Rakona. Pokud se rozhodne pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo v maturitní nástavbě, jeho nástup do zaměstnání se odkládá.
V případě, že následná studia přeruší nebo nedokončí, je opět zavázán nastoupit do P&G Rakona do zaměstnání. V případě, že úspěšně ukončí studia na nástavbě maturitou nebo na vysoké škole s alespoň bakalářským titulem, smlouva o budoucí pracovní smlouvě tímto pozbývá platnosti a vyplacené stipendium v tomto případě nemusí vracet.
Touto zajímavou nabídkou mají absolventi zajištěno uplatnění a ještě si zajistí pravidelný finanční obnos již během studia.
Ing. Ivana Veselá

Veletrh Junior Achievement Firem

Dne 5. dubna 2017 se zástupci studentské firmy BFF (Book Folding Forever) z SOU Nové Strašecí zúčastnili studentského veletrhu JA Firem v OC Galerie Harfa v Praze. Veletrh byl významnou příležitostí pro prezentaci výrobků firmy (pozn. studentská firma vyrábí dárkové knižní dekorace, jak jsme již informovali v některém z předešlých čísel NM).
Děvčata si připravila prodejní stánek s ukázkami své práce a dárkové knížky nabízela k prodeji. Veletrhu se zúčastnilo celkem 52 studentských firem, které soutěžily v různých kategoriích např.: JA studentská firma roku, nejlepší veletržní stánek, nejlepší prodejce, Agrofert společensky nejpříznivější JA Firma a jiné.
Každou firmu hodnotila porota, složená z marketingových odborníků, dle následujících kritérií: předběžná výroční zpráva, obchodní a finanční výsledky JA Firmy, originální nebo inovativní prvky v podnikání, dresscode a výzdoba stánku, pohovor s porotou u prodejního stánku, prezentace na pódiu a celkový dojem.
Dosavadně nejvyšší účast JA Firem na veletrhu znamenala i značnou konkurenci v soutěži.
Asi nejvýznamnějším návštěvníkem byl Andrej Babiš, ministr financí, který se aktivně zajímal o jednotlivé výrobky a práce studentů.
Přestože naše firma nedosáhla na medailové umístění, byl veletrh pro členy firmy významnou zkušeností a společenským zakončením celoroční práce. Pokud Vás zajímají další podrobnosti o naší studentské firmě, naleznete je na http://bff63.webnode.cz.
                                                                                                    
Ing. Ivana Veselá

Úspěch Jakuba Březy z SOU Nové Strašecí
20. dubna 2017 se konal další ročník celostátní odborné soutěže žáků oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů. Letošním pořadatelem byla VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem v kraji Vysočina.
Podmínky a pravidla soutěže jsou jednoznačné. Každá škola nominuje pouze jednoho žáka ze 3. ročníku, studujícího právě obor Opravář zemědělských strojů. Žáka na soutěž doprovází jeden pedagogický doprovod.
Střední odborné učiliště Nové Strašecí letos reprezentoval Jakub Březa. Mezi dalšími 30 účastníky Jakub vybojoval krásné 3. místo. Jeho výkon předčili pouze zástupci SPŠ Třebíč (1. místo) a SOU zemědělského a služeb Dačice (2. místo).
V soutěži žáci předváděli své dovednosti na deseti odborných pracovištích, např. strojní obrábění, ruční zpracování kovů, opravy a seřízení motorů a v neposlední řadě i svařování plamenem. Výkony hodnotila komise a přidělené body rozhodly o pořadí účastníků.
Vyhlášení a předávání cen se účastnili i zástupci kraje Vysočina a náměstek ministra zemědělství, což dokazuje vážnost a význam této soutěže. Ocenění žáci odjížděli s řadou velice hodnotných cen.
Výborné výsledky v této celostátní soutěži svědčí nejen o kvalitách vybraného žáka, ale hlavně o zázemí a kvalitní odborné přípravě, kterou učiliště svým žákům poskytuje. Mezi 30 zúčastněnými školami je 3. místo SOU Nové Strašecí významným úspěchem. Jakubu Březovi patří gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.                                                                           Ing. Ivana Veselá

Obrovský úspěch v mezinárodní soutěži svařování „O zlatou kuklu společnosti SIAD“

Dne 28. 3. 2017 se konal v SŠT Most již 5. ročník soutěže „O zlatou kuklu společnosti SIAD“. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 škol, které reprezentovali 43 žáci. Žáci jednotlivých škol museli nejprve prokazovat teoretické znalosti z okruhů BOZP a technologie svařování formou testů. V praktické části pak soutěžící předváděli svojí zručnost při realizaci tupého svaru.
V mezinárodním i národním kole se stal vítězem žák SOU Nové Strašecí Jakub Březa. Na druhém a třetím místě skončili žáci  SŠT Most a SOU plynárenského z Pardubic. Na prvním místě mezi školami se umístila škola SŠT Most, na druhém pak SOU Nové Strašecí a na třetím SŠT Zelený pruh Praha.
Potěšující je skutečnost, že naše škola získala ve všech čtyřech ročnících soutěže, kterých se zúčastnila, shodně 2. místo hned za pořádající školou. To vypovídá o kvalitě výuky svářečů na našem SOU.

Konec hokejové sezony
Každou středu odpoledne se několik hokejistů pravidelně po celou zimu scházelo ve sportovní hale HC Rakovník na sportovním kroužku. 1. března 2017 vyvrcholila letošní sezona přátelským utkáním SOU Nové Strašecí a SLŠ Křivoklát. Utkání dopadlo jednoznačně 7 : 0 (1:0, 3:0, 3:0).
O branky se postarali: Škrdlant 2, Dadák 2, Hamouz, Suchý, Vokurka. Vyloučení 1:2. Přesilovky 0 : 0
Vysoké vítězství SOU Nově Strašecí na rakovnickém ledě potěšilo zejména početné řady fanoušků domácích. Zápas rozhodně neprobíhal tak jednoznačně, jak výsledek naznačuje. Traktoristy nasměroval k hladkému vítězství ve 3. min dorážkou z bekhendu Hamouz. Do poloviny hrací doby bylo utkání mimořádně vyrovnané. Po té prokázal bruslařské kvality dvěma góly Škrdlant a když přidal další dvě branky šikovný křídelník Dadák, bylo rozhodnuto. Vysoké vítězství traktoristů nad lesníky v závěru pečetil ještě Suchý a Vokurka. Třemi hvězdami utkání byli vyhlášeni oba brankáři Pech a Leitner a střelec Škrdlant. Z pohledu jednoznačně dominujících traktoristů z Nového Strašecí se jednalo o sladkou tečku za dlouhou a náročnou sezónou na kolbišti HC Rakovník.
Hodnocení trenérů: Hamouz: „No tak určitě to nebyl jednoduchý zápas. Šli jsme do něj s tím, že chceme vyhrát a to se podařilo, takže spokojenost.“ Kutílek: „Rozhodlo to, že jsme přehráli soupeře na puku a vyhrávali osobní souboje. Pokud předvedeme takovou hru i v dalších utkáních, budou plné tribuny spokojených příznivců.“
Uvedená slova jsou důkazem, že si hráči tréninky i finálový zápas užili a zahráli si s chutí.

                                                                                                                  Mgr.  Milan Hamouz

Pololetní prázdniny na horách
Letošní bílá zima přeje všem zimním radovánkám a láká milovníky zasněžených svahů do přírody.
Učitel tělocviku ve Středním odborném učilišti  Nové Strašecí Mgr. Milan Hamouz připravil pro zájemce zajímavou nabídku.
Ve dnech 2. – 5. února 2017, tedy v době pololetních prázdnin, zorganizoval lyžařský kurz v rakouských Alpách v Tyrolsku. Kurzu se zúčastnilo sedm žáků. Užili si dva dny lyžování ve středisku St. Johann in Tirol a jeden den strávili ve středisku Waidring Steinplatte. Obě střediska nabízejí obrovskou hustotu lanovek a vleků do 1900 m a tomu odpovídající širokou síť sjezdovek. Žáci s doprovodem byli ubytováni v ověřeném penzionu Hainzhof ve Schlechingu na německé straně.
Pobyt v horské vesničce neměl jen lyžařskou náplň, ale vedl i ke zdokonalení a procvičení jazykových znalostí v oboru, kteří žáci studují. Součástí usedlosti je statek s chovem čtyřiceti krav a s rozsáhlou mechanizací, kterou si žáci za doprovodu majitele mohli prohlédnou.
Pobyt na čerstvém vzduchu a poznání „jiných mravů“ všem určitě prospěl. V neděli večer se vraceli příjemně unaveni a plni zajímavých zážitků.

                                                                                                  Ing. Ivana Veselá
Učíme se podnikat
V minulosti jste si mohli přečíst článek o rozvíjející se studentské firmě Slipper ve Středním odborném učilišti v Novém Strašecí, která se v loňském školním roce věnovala výrobě zajímavých papírových přáníček k různým příležitostem.
Pravidla JA Czech jsou jednoznačná a každý školní rok musí ve škole vzniknout firma nová. V říjnu 2016 byla založena studentská JA firma s názvem BFF - Book Folding Forever. Tato firma vznikla v rámci programu mezinárodní neziskové vzdělávací organizace Junior Achievement Czech (JA Czech). Posláním této organizace je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce.
Studentská firma Book Folding Forever je tvořena celkem osmi děvčaty, převážně z oboru Zahradník. Je zaměřena na výrobu zajímavých knižních dekorací. Děvčata z knih vyrábí různé motivy podle dané předlohy. Někdy stačí stránky pouze přehýbat, jindy je musí i stříhat. Výsledek je vždy překvapující. Tyto knížky pak balí do vhodného balícího papíru a nabízejí k prodeji.
Dne 7. prosince 2016 se tato firma zúčastnila spolu s dalšími 19 firmami z celé republiky Veletrhu studentských JA firem v Hradci Králové. Zde dívky měly svůj prodejní stánek, kde nabízely  výrobky k prodeji. Na tomto veletrhu se všechny firmy představily formou tříminutové powerpointové prezentace. Celý veletrh hodnotila několikačlenná porota v mnoha kritériích. Naše firma skončila celkově na šestém místě, což je velký úspěch. Z Hradce Králové děvčata odjížděla plná dojmů a zkušeností.
A co má Firma BFF v plánu? V současné době pracuje na výrobě dalších knih, které chce nabídnout široké veřejnosti. Začíná se intenzivně připravovat na Veletrh studentských JA firem, který proběhne v dubnu v Praze a je vyvrcholením celoroční práce a snahy studentů.
                                                                                                Ing. Ivana VeseláBudova školy SOU Nové Strašecí má novou střechu
V listopadu letošního roku se naše škola po mnohaletém úsilí dočkala zateplení a hydroizolace střech školy, jídelny a kuchyně. Přestože není z vnějšku tato oprava vidět, nejednalo se o jednoduchou záležitost. Rekonstruovala se totiž plocha 2 500 m2. Po přípravě projektu a dalších podmínek ze strany školy následovalo výběrové řízení ve spolupráci se zřizovatelem – Středočeským krajem.  Opravu za vysoutěženou cenu provedla firma Abisko, s.r.o. od června do listopadu.
S opravenou střechou tak našemu učilišti odpadl jeden z palčivých problémů a můžeme se soustředit na řešení dalších. Péče o dobrý technický stav budov nám totiž umožňuje věnovat se hlavnímu cíli – přípravě budoucích automechaniků, opravářů zemědělských strojů i zahradnic včetně podpory jejich dalších kvalifikací jako jsou třeba svářečské a řidičské průkazy zdarma.
Ing. Bc. Jan Nechutný
ředitel SOU Nové Strašecí
 
Jaké je dánské školství?

 
  Ředitel školy Ing. Bc. Jan Nechutný se měl možnost věnovat  ve dnech 4. – 10. prosince 2016 poznávání dánského vzdělávacího systému spojeného s prohlídkou školy v Køge. Sedmidenní  odborné školení zajišťovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a organizace se bezchybně zhostil Mgr. Petr Husník, který má s dánskými vzdělávacími institucemi dlouholetou zkušenost. Do této spolupráce je zapojena řada středních odborných škol z ČR a zmiňovaná dánská střední odborná škola. Projektu se aktivně účastní i Filozofická fakulta v Pardubicích (prof. K. Rýdl) a v Praze (doc. J. Koťa). Předmětnou spolupráci podporuje i dánské ministerstvo školství, které po návštěvě pana Bertela Haadera – dánského ministra školství – v České republice si klade za jeden z nosných pilířů spolupráce systém odborné přípravy učitelů.
 
  V rámci školení všichni účastníci absolvovali odborný intenzivní kurz zaměřený na moderní pedagogicko-psychologické metody výuky a inovativní metody ve výuce. Významnou součástí byla exkurze do dánské školy včetně sledování odborného výcviku, diskuse s odborníky a poznávání autentického edukativního prostředí.  Pedagogové z české republiky se věnovali také mezinárodní spolupráci. Pro SOU Nové Strašecí byly zřejmě nejvíce přínosné informace týkající se odborného školství. Součástí byla také přednáška zaměřená na tvorbu „kurzů šitých na míru podnikatelské sféře“, které jsou velice žádány ve všech evropských státech a pružně reagují na měnící se požadavky zaměstnavatelů. S výsledky a poznatky byli seznámeni učitelé naší školy a plánujeme některé inspirativní postřehy z Dánska realizovat i na naší škole.
 
 
Ocenění nejlepších učňů SOU Nové Strašecí
Prostory Kongresového sálu areálu PVA Expo Praha byly v pátek 30. září 2016 svědkem dalšího ročníku slavnostního předávání Osvědčení Hospodářské komory České republiky nejlepším učňům.
Ze žáků SOU Nové Strašecí byli oceněni Kristýna Štíbrová a Lucie Valhová, absolventky oboru Zahradnice, Jan Pokorný, absolvent oboru Opravář zemědělských strojů, Jindřich Hanousek, Miloš Jelínek a Jiří Spousta, absolventi oboru Mechanik opravář motorových vozidel ve školním roce 2015/2016. Osvědčení se uděluje nejlepším absolventům středních odborných škol a učilišť, kteří splní přísná kritéria:
• Celkové hodnocení žáka u závěrečné nebo maturitní zkoušky musí být „prospěl s vyznamenáním“, tedy průměr do 1,5
• Hodnocení praktické zkoušky musí být stupněm „výborný“
• Po celou dobu přípravy nebyl žák hodnocen z odborného výcviku na výročním vysvědčení horším stupněm než „chvalitebný“
Celé akce se zúčastnil také ředitel SOU Nové Strašecí Ing. Jan Nechutný, který za školu převzal Čestné uznání Hospodářské komory ČR za vysokou úroveň praktické přípravy žáků. Hospodářská komora učňovské a střední odborné školství dlouhodobě podporuje. Snaží se ve všech regionech a oborech propagovat důležitost řemesel, učňovských oborů a středního odborného vzdělání jako celku. Uvedená ocenění jsou důkazem, že naše škola vychovává kvalitní odborníky, za jejichž práci v praxi se nemusí stydět.
Ing. Ivana VeseláPár informací o nových žácích

Také letos se na naší školu přihlásila řada žáků, kteří mají velmi zajímavé koníčky a někteří ve svém mladém věku již dosáhli velkých úspěchů. Více zde.

4. ročník výstavy podzimních květin
Fotografie z výstavy podzimních květin, která se konala ve dnech 10. a 11. září 2016 ve slavnostním sále MěÚ Nové Strašecí, si můžete prohlédnout zde.
Květinovou výzdobu připravili žáci  a žákyně oboru Zahradník, který na naší škole vyučujeme.Účast v soutěži Rally Albania 2016
Od 13. 6 2016 se tým pana Radka Pelce účastnil soutěže dálková rally. Závodní speciál pomáhali připravovat naši žáci pod vedením učitele odborného výcviku pana Emila Fatky. Bližší informace o soutěži a výsledcích najdete v sekci Z tisku a Články.                                                                  

2. místo v soutěži Střední Roku 2016
V roce 2016 jsme v hodnocení středních škol studenty a absolventy v regionu Středočeský kraj získali 2. místo. Všem příznivcům školy děkujeme za jejich hlasování. Příští rok se opět zúčastníme.  Ing. Jan Nechutný

Střední odborné učiliště v Novém Strašecí podporuje soutěžní tým dálkové rally

Žáci oboru Automechanik Středního odborného učiliště Nové Strašecí dostali skvělou příležitost, jak uplatnit své dovednosti „naostro“ ještě před nástupem do zaměstnání. V dílnách školy, kde probíhá praktická výuka, stojí závodní speciál MITSUBISHI PAJERO 3,5GDi, jehož majitelem je pan Radek Pelc z Nového Strašecí. Několik žáků se v rámci odborného výcviku podílí na přípravě tohoto vozu pro rally – raid závody (pozn.: závody dakarského typu) na letošní závodní sezonu.

O tom, že pan Radek Pelc a jeho tým nejsou žádní začátečníci, svědčí řada zkušeností z předcházejících let. Již v roce 2002 začal jako účastník off-road maratonů původně na čtyřkolce. Ovládnout tento neposedný stroj není nic jednoduchého. Několik úrazů přimělo po několikaleté pauze závodníka ke změně a přesedlává na auto LANDROVER DISCOVERY 3.
V 1. závodě, v roce 2010, na trati Budapešť – Bamako (pozn.: hlavní město Mali) přichází velký úspěch, kdy z cca 220 vystartovaných aut dojíždí mezi 25, která závod dokončila (www.budapestbamako.org). Další závod v r. 2011 absolvoval Radek již s novým vozem MITSUBISHI PAJERO 3,5GDi. V závodě Intercontinental rally v Africe, který nahrazuje Dakarskou rally, sbírá řadu etapových úspěchů. V jedné z nich dokonce vyhrává 1. místo. Bohužel technické problémy s vozem v poslední etapě zmařily naděje na možné vítězství v závodě (www.intercontinentalrally.com). V roce 2012 se tým zúčastnil rally v Albánii, ve které obsadil 14. místo z asi 200 aut (www.rallyalbania.org). Další závod absolvoval Radek opět na čtyřkolce v Rumunsku. Bohužel zranění opět na nějaký čas přerušilo jeho závodní karieru, ale v současné době je již odhodlán „jít do toho opět naplno“.
První plánovaný závod proběhl 16. dubna 2016 v Janovicích nad Úhlavou. Jednalo se o Český pohár v off–road maratonu, kde proběhlo hlavně testování vozu před ostrým startem na rally Albánia, která proběhne v červnu 2016.
V rámci odborné přípravy žáků jsou v dílnách učiliště zajištěny opravy a technická odborná pomoc učitelů odborného výcviku a jejich žáků, v čele s učitelem panem Emilem Fatkou, který má své vlastní zkušenosti z off-road maratonů automobilů a bude v týmu Radka Pelce  navigátorem, hlavním mechanikem a vývojářem vozu. Dva nejlepší žáci se zúčastní jako pomocní mechanici závodů týmu a zažijí společně adrenalinové chvilky, které jsou součástí podobných akcí. Závodní vůz ponese i logo SOU.
Rodící se spolupráce přinese oživení praktické výuky žáků a zároveň i jejich velkou zodpovědnost a radost z úspěchů.
Ing. Ivana Veselá

Úspěchy svářečů z SOU Nové Strašecí
Střední technická škola Most se stala 22. března 2016 místem, kde se konal již 4. ročník soutěže žáků ve svařování „O zlatou kuklu společnosti SIAD“. Letošní ročník byl vyhlášen pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Cílem soutěže je testování znalostí z technologie a bezpečnosti svařování v teoretické části a prokázání dovedností ve svařování v praktické části.
Střední odborné učiliště Nové Strašecí vyslalo do soutěže tři žáky. Ve svařování v ochranné atmosféře CO2 metodou 135 soutěžil Jan Pokorný, žák 3. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů, který v této kategorii získal skvělé 2. místo a zároveň se stal absolutním vítězem soutěže. Další 2. místo obsadil Jakub Březa, který svářel obalovanou elektrodou, metodou 111.  Posledním strašeckým účastníkem byl David Soukup, který svářel plamenem a obsadil 6. místo.
 Do soutěže nominovalo své zástupce celkem 23 škol. Střední odborné učiliště Nové Strašecí dosáhlo 2. místa, což ukazuje, že znalosti a dovednosti budoucích absolventů jsou na vysoké úrovni. Všem zástupcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
                                                                                                          Ing. Ivana Veselá
Jaká byla hokejová sezona v SOU Nové Strašecí?
Hokejisté Středního odborného učiliště Nové Strašecí se sešli na ledě sportovní haly v Rakovníku celkem 19krát. Sezona byla zahájena 7. října 2015 a skončila posledním tréninkem 23. března 2016. Na ledě se v tomto školním roce prohánělo celkem 18 žáků s různou frekvencí účasti. K nejpilnějším patřili Lukáš Suchý, Lukáš Miksa, Miroslav Hais, Lukáš Dadák a Petr Kodádek. Sehráli jsme celkem dva zápasy se SOU Píska, přičemž jsme oba vyhráli. Lukáš Miksa navíc reprezentoval naši školu v brance při tradičním utkání učitelů z okresu proti žákům MOA Rakovník. Tentokrát přálo hokejové štěstí hráčům mladší kategorie, kteří porazili výběr učitelů 11 : 8.

Nutno dodat, že sezona proběhla bez vážnějších zranění, k čemuž zajisté přispěla i kvalitní hokejová výstroj, pořízená z prostředků SRPŠ, která je pravidelně obnovována a modernizována. Nyní je nutné výstroj řádně ošetřit a uložit, aby mohla v příštím roce opět dobře sloužit novým žákům – hokejovým nadšencům.
Účast v hokejovém kroužku je také vhodným doplněním odpoledních aktivit pro žáky ubytované na domově mládeže.
Josef Kutílek a hráči hokejového kroužku SOU Nové Strašecí

Úspěch ve volejbale
Sportovci ze Středního odborného učiliště slavili další sportovní úspěch. Dne 5. dubna 2016 se zúčastnili okresního kola SŠ ve volejbale, jehož hostitelem byla MOA Rakovník. Během dopoledne probíhaly současně zápasy dívek a chlapců. Svěřenci tělocvikáře p. učitele Milana Hamouze ve složení Petr Dundr, Vašek Ryšlavý, Dan Čech, Petr Jelínek, Adam Bureš, Marek Juppa, Fanda Carvan, Petr Vokurka a Patrik Kostka ve své skupině vyhráli dva zápasy. Porazili tým ISŠ Jirkov a GJAK Nové Strašecí. V semifinále vyhráli zápas se SPŠ Rakovník a ve finále zahnali do kouta tým MOA Rakovník. Z Rakovníka odjížděli s vítězným pocitem a volejbalovým míčem, který získali jako první cenu v turnaji.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Ing. Ivana Veselá


Adrenalinové odpoledne
Zpestřením výuky ve Středním odborném učilišti Nové Strašecí jsou i různé zájmové kroužky. Několik zájemců se jedenkrát týdně schází v dílnách učiliště na motoristickém kroužku. Pod vedením učitele Bc. Tomáše Bláhy opravují a zkoušejí motorky a motokáry, které jsou součástí vybavení školy a při své práci uplatňují znalosti a dovednosti získané v teoretické výuce.
Aby si vyzkoušeli, jak jezdí podobné stroje na dráze k tomu určené, vypravili se 17. prosince 2015 do Kart Centra Radotín. Účastníci si na vypůjčených motokárách s trochou adrenalinu v krvi vyzkoušeli své řidičské dovednosti a na chvíli se z nich stali opravdoví závodníci. Zpříjemnili si tak sychravé odpoledne předvánočního času.
Ing. Ivana Veselá
Strávili týden v Berlíně
Skupina vybraných žáků ze Středního odborného učiliště Nové Strašecí se ve dnech 1. – 6. listopadu 2015 účastnila jazykově poznávacího pobytu v Berlíně. Akce byla financována z dotačního programu Evropské unie Výzva č. 56.
Cílem pobytu bylo absolvování jazykového kurzu v rozsahu patnácti hodin na prestižním jazykovém institutu did deutsch – institut, díky čemuž všichni absolventi obdrželi certifikát, který zhodnotil jejich jazykové znalosti.
Příjemným zpestřením pobytu byl každodenní odpolední kulturní program, který zahrnoval prohlídky významných historických a uměleckých památek, např.: televizní věž Fernsehturm, Muzejní ostrov, ulici Unter den Linden, Postupim a zámek Sanssouci, Říšský sněm, Olympijský stadion a zbytky Berlínské zdi. Žáci navštívili také historické centrum Drážďan.
Velkým přínosem bylo ubytování žáků v německých rodinách, kde se žáci komunikačně zapojili v rámci každodenních situací.
Zájezd úspěšně zorganizovala naše škola ve spolupráci s agenturou Student Agency.
Ing. Ivana VeseláČestné uznání Hospodářské komory  za rok 2014/2015
Hospodářská komora ČR podporuje odborné školství a tradičně uděluje osvědčení školám, které připravují nejlepší absolventy.  Také letos  naše škola obdržela čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy.


Úspěšní fotbalisté
Tradiční fotbalové derby středních škol o Pohár Josefa Masopusta se letos konalo za velmi nepříznivých klimatických podmínek na hřišti TJ Tatran Rakovník ve čtvrtek 15. října.
Zápasy mezi osmi zúčastněnými školami byly rozlosovány do dvou skupin. Zástupci Středního odborného učiliště si ve své skupině po dvou remízách a jedné výhře zajistili vítězství a postup do semifinále, v němž porazili tým Gymnázia J. A. Komenského Nové Strašecí 3:0. Ve finále sehráli vyčerpávající souboj s družstvem Masarykovy obchodní akademie Rakovník, kterému podlehli 1:3.
Všech sedmnáct hráčů i přes vytrvalý déšť podalo skvělý výkon. Vítězné góly střílel Miroslav Slezák a zajistil tak skvělé 2. místo pro tým SOU v celém turnaji. Diplom a pohár přibyly do vitríny k dalším trofejím dokazujícím sportovní úspěchy reprezentantů učiliště.
Děkujeme a gratulujeme k výsledku.
Ing. Ivana Veselá


Zkoušejí podnikat
Několik chlapců a dívek ze Středního odborného učiliště v Novém Strašecí si od září zkouší, jaké to je, mít vlastní firmu se vším, co k tomu patří. Skupina zájemců pracuje pod vedením p. učitelky Mgr. Karoliny Matějovské a pod záštitou mezinárodní neziskové vzdělávací organizace Junior Achievement, kterou v České republice reprezentuje společnost JA Czech. Jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit, úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce.
Junior Achievement vznikla v roce 1919 v USA, dnes působí ve více než 120 zemích světa. Do jejích programů se každoročně zapojí na 10 milionů dětí a studentů ve věku od 6 do 22 let. Českou kancelář Junior Achievement pod názvem JA Czech založil v roce 1992 pan Tomáš J. Baťa.
Vzdělávací  programy Junior Achievement v ČR od té doby absolvovalo více než 300 tisíc dětí a studentů.
Jednou ze tří studentských firem na naší škole je   4Engines, zabývající se výrobou a prodejem přebíjecí karetní hry.  Karty si studenti sami vytváří - design, tisk, laminaci i výrobu obalových krabiček. V každé krabičce je celkem 10  náhodných automobilových karet, kde jsou vedle názvu a fotky auta uvedeny následující údaje: výkon, rok výroby, obsah motoru, max. rychlost a zrychlení z 0 na 100km/hod. Celá tato sada včetně návodu na tři různé hry je prodávána za 50,- Kč. Záleží na jednotlivci, kolik krabiček s kartami  si bude chtít koupit.
„Dne 9. prosince 2015 se naše firma účastnila veletrhu studentských firem v Hradci Králové pod záštitou JA Czech. Veletrhu se účastnilo celkem 20 firem a soutěžilo se v různých kategoriích, např. nejlepší slogan, nejlepší logo, nejlepší stánek na veletrhu, … Naše firma sice žádnou z cen neobdržela, ale odvezli jsme si neocenitelné zkušenosti, které uplatníme na dubnovém veletrhu v Praze. Je stále, co zlepšovat.“, řekl prezident firmy Antonín Leitner, žák 1. ročníku nástavbového studia.
Ivana Veselá

Výstava podzimních květin
Naše škola pořádala již 3. ročník výstavy podzimních květin a květinových vazeb. Zajímavé ukázky z prací našich žákyň a žáků oboru Zahradník jste si mohli prohlédnout ve dnech 12. a 13. září v budově městského úřadu.Ti, kteří výstavu nenavštívili, si mohou prohlédnout alespoň fotografie.

Výsledky soutěže StředníRoku.cz
Po předchozích vynikajících umistěních (vždy 2. místo) v předcházejících dvou ročnících soutěže StředníRoku.cz,  získalo SOU Nové Strašecí v ročníku 2014/2015 1. místo v hodnocení středních škol studenty a absolventy v regionu Středočeský kraj. Všem příznivcům děkujeme za jejich hlasování a věříme, že z umístění, které získali pro naší školu, mají radost a zadostiučinění.1. místo v okresním kole 34. ročníku CORNY středoškolského atletického poháru
Naši žáci pod vedením Mgr. Hamouze získali s velkým bodovým náskokem 1. místo a postupují do krajského kola. Děkujeme za vynikající reprezentaci školy.Soutěž O zlatou kuklu společnosti SIAD
Ve třetím ročníku soutěže žáků ve svařování, která se konala 24. 3. 2015, získala naše škola mezi 21 zúčastněnými odbornými školami z celé republiky velmi cenné 2. místo. Tomuto výsledku velmi napomohl Michal Štíbr, který se umístil mezi všemi 43 žáky jako první. Na 9. místě se umístil Jan Pokorný a David Urik získal 36. místo. Po loňském úspěchu v této soutěži potvrzují i letošní výsledky, že naši žáci svařovat umí. I díky svářečským průkazům zdarma nemají problémy s uplatněním na trhu práce. Všem soutěžícím děkujeme za velmi dobrou reprezentaci školy a učitelům odborného výcviku za jejich přípravu. Videoreportáž můžete vidět zde.

Sportovní úspěchy
17. února 2015 hostila sportovní hala TJ Rakovník okresní kolo soutěže v sálové kopané SŠ. Družstvo SOU Nové Strašecí tvořili Filip Štefan, Miroslav Slezák, Jaroslav Mutínský, Tomáš Pavlíček, Adam Bureš, Václav Ryšlavý a Petr Dundr. Mladí sportovci svojí bojovností a houževnatostí porazili ve skupině ISŠ Rakovník a SZeŠ Rakovník, v semifinále podlehli MOA Rakovník a v boji o 3. místo zvítězili nad SPŠ Rakovník. Vítězným týmem se stali hráči z GZW Rakovník. Děkujeme zástupcům za reprezentaci školy.

Lyžařský kurz SOU

  Lyžařský výcvikový kurz žáků SOU a nástavbového studia proběhl ve dnech 29. ledna až 1. února 2015 v rakouském lyžařském středisku Fieberbrunn. Městečko se nachází v rakouské spolkové zemi Tyrolsko v Kitzbϋhlských Alpách a patří mezi nejmodernější lyžařská centra v zemi. Fieberbrunn nabízí lyžařům více než 40 km sjezdových tratí s dosahem lanovek do nadmořské výšky přes 2 000 metrů.
  Pod vedením p. učitele Mgr. Milana Hamouze se výcvikového lyžařského kurzu zúčastnilo celkem 9 žáků, vesměs velmi dobrých lyžařů. Ke zdokonalení lyžařských dovedností účastníků přispěla nejen velká pestrost zdejších lyžařských tratí, ale také velmi dobré sněhové podmínky, které na přelomu ledna a února v Alpách panovaly.
  Jedinečným zážitkem pak pro žáky učiliště byly závody Freeride World Tour Serie, které se na svazích v okolí Fieberbrunnu konaly v sobotu 31. ledna 2015. Jednalo se o závody v jízdě volným nepřístupným terénem, které svojí důležitostí a doprovodnou megashow připomínaly kterýkoli z podniků světového poháru lyžařů.
 Součástí zájezdu byla také exkurze na statku rodiny Niedermayr ve Schlechingu, kde byla skupina ubytovaná. Zejména žáci nástavbového studia si před plánovanou dlouhodobou zemědělskou praxí ve Švýcarsku mohli procvičit slovní zásobu. Lidé na statku se starali o stádo 40 krav a produkovali velké množství mléčných výrobků.
 Po úspěchu zájezdu účastníci z řad žáků i doprovod věří, že tradice lyžařských kurzů do této oblasti Rakouska zůstane zachována i v příštích letech.

                                                                                                     Mgr. Milan Hamouz a účastníci kurzuSlavnostní večer SOU
 
V pátek 13. února 2015 patřil slavnostní sál NKC budoucím absolventům a maturantům Středního odborného učiliště Nové Strašecí.  Začátek plesu patřil tradičnímu nástupu a stužkování. Dvě třídy oboru Opravář zemědělských strojů a jednu třídu oboru Mechanik opravář motorových vozidel letos poprvé doplnily budoucí absolventky oboru Zahradnice, které se spolu s paní učitelkou Barabášovou a s p. učitelkou odborného výcviku p. Bílou postaraly o nádhernou květinovou výzdobu sálu a přilehlých prostor. Po budoucích absolventech učebních oborů nastoupili ke svému šerpování budoucí absolventi maturitního oboru Provozní technika.  
  Po předání dárků a gratulacích se rozběhla zábava pro žáky, jejich rodiče i ostatní hosty plesu. Ples patří tradičně k okamžikům, kdy se setkávají i absolventi z let minulých se svými bývalými spolužáky i učiteli.  O slovní doprovod plesu se postarali Monika Trnková a Michal Kříž, žáci SOU, kteří se svého úkolu zhostili na výbornou.  Přesto, že pátek 13. je pro mnohé z nás dnem, kdy se raději do žádných velkých akcí nepouští, pro žáky SOU je to den, na který se nezapomíná.

                                                                                                                                                               Ivana Veselá


17.12.2014 sportovní turnaj FLORBAL
Vánoční turnaje v hale BIOS pokračovaly ve středu florbalovými zápasy družstev všech tříd. Nejlépe se dařilo hráčům ze třídy 3AO, kteří vybojovali 1. místo, na druhém místě skončilo mužstvo třídy 2AO a na třetím místě se umístili hráči ze třídy 2BO.


Vánoční soutěž zahradnic
V posledním předvánočním týdnu soutěžilo 17 žákyň oboru Zahradnice v aranžování vánočních vazeb. Z vlastních materiálů děvčata vyráběla vánoční aranžmá, která ozdobí jejich štědrovečerní tabule. Všechny výrobky hodnotila porota zaměstnanců školy. Nejvíce se líbila vazba Veroniky Kaftanové z 1. ročníku, na druhém místě se umístila Kristýna Štýbrová ze 2. ročníku a třetí nejlepší byla práce Martiny Vávrové ze 3. ročníku.Tradiční sportovní turnaje v učilišti
Adventní nálada posledního týdne před vánočními svátky je v SOU Nové Strašecí tradičně zpříjemněna sportovními turnaji v hale BIOS.
V pondělí 15.prosince 2014 proběhl turnaj v sálové kopané. Své družstvo nominovalo všech 12 tříd oborů opravář zemědělských strojů, automechanik i nástavbového oboru provozní technika. Nejlepší byly výkony zástupců z 1AP ve složení Slezák, Kříž, Votava, Kalina, Kubala, Sammer, Mašek, Libra, Daníček a Bartůšek, kteří vybojovali 1. místo. Na druhém místě se umístila třída 2AO a třetí místo obsadila třída 3AO. Všichni hráči bojovali s plným nasazením, ti nejlepší odcházeli se sladkou výhrou.
V úterý 16. prosince 2014 byl v prostorách školy uspořádán turnaj ve stolním tenise. Do letošního ročníku se přihlásil rekordní počet 52 hráčů, kteří během dopoledne systémem postupného vyřazování odehráli 50 zápasů. První místo obsadil Petr Dundr ze třídy 3AM, druhý byl Eduard Beránek z 1AO a třetí byl Ondřej Švanda ze třídy 2AO, i přesto, že se donedávna zotavoval z vážného zranění ruky. Přes velký počet hráčů, všechny zápasy proběhly regulérně a všichni hráči soutěžili v duchu fair play.Osvědčení Hospodářské komory  získali  4 absolventi SOU Nové Strašecí

Ve středu 29. října 2014 obdrželi Osvědčení  Hospodářské komory  4 absolventi SOU Nové Strašecí. Jednalo se o 3 automechaniky (Jan Čadek, David Rackiewicz a David Šulc) a jednoho opraváře zemědělských strojů (Vojtěch Rybníček). Hospodářská komora ČR podporuje odborné školství a tradičně uděluje Osvědčení absolventům, kteří jsou ve svém oboru nejlepší. Absolventi, kteří  jsou navrženi na udělení Osvědčení, musí splnit přísná kritéria. Pro získání titulu nejlepší absolvent musejí  tito žáci absolvovat závěrečné zkoušky s vyznamenáním,praktickou část závěrečné zkoušky musejí  absolvovat s prospěchem výborný a z odborného výcviku za celé tři roky nesmí mít horší známku než chvalitebný.  Letos již 19. ročník ocenění nejlepších absolventů šk. roku 2013/2014 se uskutečnil  v prostorách Národní technické knihovny v Praze za účasti viceprezidenta Hospodářské komory ČR RNDr. Zdeňka Somra.  Celé akce se zúčastnil také ředitel SOU Nové Strašecí Ing. Jan Nechutný, který za školu převzal Čestné uznání HK ČR za vysokou úroveň praktické přípravy.


Fotografie z výstavy květin "Královna podzimu 2014"
Již druhý ročník výstavy květin, na které předvedly své umění žákyně oboru Zahradník se konal o novostrašecké posvícení. Pár fotografií z přípravy i samotné výstavy si můžete prohlédnout zde.Sportovní úspěchy v učilišti

Tradiční lehkoatletický pohár středních škol okresu Rakovník CORNY 2014 se letos konal 17. září na hřišti 3. ZŠ Rakovník. SOU Nové Strašecí reprezentovali: Roman Sattler, Marek Bradáč, Michal Tygl, Tomáš Fišer, Václav Ryšlavý, Petr Dundr, Petr Jelínek, Jaroslav Mutínský, Antonín Leitner, Jiří Kalina, František Čech a Tomáš Janoušek.
 Letošní závody se našim sportovcům vydařily. Jako první překvapil František Čech ve vrhu koulí, výkonem 12,03m získal v této disciplíně 1. místo. Dalším, který stojí za zmínku, byl výkon Jaroslava Mutínského, který získal pro naše barvy hned dvě první místa. Ve skoku vysokém výkonem 174cm a  v běhu na 400m časem 55,1s. Další vítěznou disciplínou byl pro Marka Bradáče běh na 1500m, ve které překvapil časem 4:44,4min. Antonín Leitner přispěl body za 3. místo  ve skoku dalekém, překonal 545cm. Tyto výsledky zajistily celkově 1. místo v  lehkoatletickém poháru a tudíž postup do krajského kola, které se konalo 24. září v Houštce u Staré Boleslavi. Vzhledem k vysoké konkurenci zúčastněných škol zde naši zástupci obsadili 9. místo.

Další sportovní úspěch se dostavil v Poháru Josefa Masopusta v kopané, který se konal 8. října na hřišti Tatran Rakovník. Skvělá sestava zástupců z učiliště pod vedením Mgr. Milana Hamouze vybojovala krásné 2. místo z osmi zúčastněných středních škol okresu Rakovník. Fotbalisté přivezli do školy pohár, který jim jejich úspěch připomene.
Všem sportovcům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

                         Ivana Veselá


                                                                                                                           
Deváťáci v dílnách učiliště
Již třetím rokem probíhá ve Středním odborném učilišti Nové Strašecí zajímavý projekt: Dílna zručnosti, jehož cílem je zvýšení zájmu žáků základních škol o studium technických oborů. Jedná se o spolupráci učiliště, především učitelů odborného výcviku, a základních škol z Kladenska a Rakovnicka.   
Celá akce probíhá tak, že v dohodnutém termínu zajede autobus z učiliště pro žáky 9. třídy, chlapce i děvčata, a přiveze je do areálu dílen SOU. Během dvoudenního pobytu si žáci ze ZŠ vyzkouší své manuální dovednosti a seznámí se z diagnostickými a měřicími přístroji. Z prostředků ESF byla vybavena speciální dílna. Žáci obdrží pracovní oděv, zástupci školy získají datové nosiče s výukovými programy, které mohou využít při výuce předmětu Pracovní činnosti ve své základní škole. Žáci si tak přiblíží obsah a náplň studia v SOU a usnadní si rozhodování při volbě povolání.
Dosud se do projektu zapojilo 408 žáků z dvanácti základních škol. Do konce celé akce, během následujících dvou měsíců bude nabídnuta účast ještě dalším dvěma školám - ze Středokluk a z Lužné.
Podle odpovědí z dotazníku, který zúčastnění žáci vyplňují na konci svojí návštěvy, je vidět, že odcházejí spokojeni a plni nových dojmů.
                                                                                                                          Ivana VeseláAdaptační kurz pro žáky 1. ročníků v SOU Nové Strašecí
Změnu prostředí, nové učitele a spolužáky, to všechno a řadu dalších novinek s sebou přináší přechod ze základní školy na střední školy a učiliště. V řadách škol je dobrým zvykem zavedení tzv. „Adaptačního kurzu“ na začátku školního roku, při kterém se noví žáci navzájem poznají a pokusí se získat svoje místo v kolektivu.
Letos byl připraven podobný kurz i pro nové žáky 1. ročníků ve Středním odborném učilišti v Novém Strašecí. Kurz byl dvoudenní, probíhal v prostorách školy a hřiště a žáci se prostřednictvím řady sportovních a psychologických aktivit seznámili, prozradili něco o sobě a svých zálibách a poznávali nové prostředí. Součástí byla také beseda s výchovnou poradkyní Mgr. Krobovou a metodičkou prevence Ing. Kopřivovou na téma šikana, návykové látky a další problémy mladé generace.

Po kurzu jsem třem žákům prvního ročníku oboru Opravář zemědělských strojů položila následující otázky:
1. S jakými pocity jsi nastupoval do školy?
2. Která z aktivit na kurzu tě nejvíce zaujala?
3. Pomohl ti kurz překonat počáteční obavy?

Své názory vyjádřili: Lukáš Masopust, Dušan Šimonka a Radek Švarc.

Lukáš Masopust odpověděl:
1. Měl jsem obrovské obavy a nervy, když jsem šel ze základní školy sem, ale připadá mi to tady jako velice dobré prostředí.
2. Nejvíce mě zaujaly sportovní aktivity, protože jsme se všichni seznamovali a byla obrovská legrace.
3. Kurz mi rozhodně pomohl, měl jsem strach ze spolužáků, jací budou a jak se ke mně budou chovat. Zatím to vypadá velice dobře. Líbí se mi, že po našem adaptačním kurzu mi připadá, že jsme ve třídě jedna velká parta.

Dušan Šimonka řekl:
1. Překvapení a očekávání, jaká bude třída.
2. Všechny aktivity na kurzu mě bavily.
3. Počáteční obavy zmizely, zjistil jsem, že budeme dobrá parta.

Radek Švarc vyjádřil:
1. Bál jsem se učení, a že tu nebudu mít žádné kamarády.
2. Líbilo se mi, když jsme se pomocí provázků z oblečení přivazovali k sobě, byla při tom legrace.
3. Kurz mi pomohl a moc se mi tady líbí.


Z odpovědí je patrné, že mezi nastupujícími „prváky“ panuje jistá počáteční nejistota a nervozita, která se při kurzu a v několika nejbližších dnech překoná, což je vidět na usměvavých tvářích, které potkávám na chodbách školy.
                                                                                                                                     Ing. Ivana Veselá


Atletický přebor SOU
Tradiční sportovní dopoledne bylo letos naplánováno na středu 14. května. Počasí, spíše aprílové, klání mladých sportovců sice několikrát přerušilo, ale nakonec byly všechny naplánované disciplíny splněny a rozdány ceny nejlepším závodníkům. Asi 80 sportovců soutěžilo v běhu na 100m, v běhu na 200m a 1500m, ve skoku dalekém, ve vrhu koulí a vyvrcholením byl štafetový běh.
Za zmínku stojí výkony Antonína Leitnera, který získal první místo v běhu na 100m a v běhu na 200m a druhé místo ve skoku dalekém. Mezi ty, kteří vystoupali na stupně vítězů několikrát, patří i Václav Ryšlavý, za třetí místo v běhu na 100m a první místo ve skoku do dálky a Jaroslav Mutínský, za první místo v běhu na 1500m, zajímavým výkonem 5:27 a třetí místo ve skoku dalekém. Zajímavý byl i výkon Františka Čecha, který pětikilovou koulí vrhl do dálky 11,83m.
Příjemné dopoledne strávili žáci se svými učiteli na atletickém hřišti, které je součástí areálu SOU.
Ing. Ivana Veselá


Výsledky soutěže StředníRoku.cz 2013/2014
SOU Nové Strašecí získalo opět 2. místo v hodnocení středních škol studenty a absolventy v regionu Středočeský kraj. Všem příznivcům děkujeme za jejich hlasování.
Dnes v mateřské škole, zítra v učilišti
O spolupráci SOU a 2. MŠ v Novém  Strašecí  jste již mohli číst dříve, např. hrabání listí a pomoc při podzimním úklidu.  
Za zmínku stojí i návštěva, kterou  s p. učitelkou Irmou Fatkovou dohodl ředitel Středního odborného učiliště Nové Strašecí  Ing. Jan Nechutný.  Asi 20 dětí spolu s učitelkami MŠ přišlo dne 18. 2. 2014 do areálu SOU. V rámci dopoledního zaměstnání navštívili malí školáčci hlavní dílnu, kde si prohlédli kousky hliníku, mědi, oceli a plastu, včetně základního nářadí. Žáci SOU jim ukázali práci se svěrákem a pilování, jako základ obrábění materiálu. Další zastávkou byla soustružna a ukázka strojního obrábění  při výrobě závitů. Nejzajímavějším místem byla pro naše návštěvníky kovárna a kování za tepla, místo, které zná řada z nich pouze z pohádky. Odměnou za nadšení a zájem, které zářily z dětských očí, byl šroub a křídlová matice jako vzpomínka na zajímavou vycházku.
                                                                                                                              Ivana Veselá

Absolventský ples
Dlouho jsme se na tuto chvíli těšili, připravovali se a teď už je za námi očekávaný 21. únor 2014.
Čtyřicátý reprezentační ples Středního odborného učiliště v Novém Strašecí byl zahájen předtančením. Po prvním tanci nastoupili spolužáci, kteří brzy budou končit třetí ročníky a čekají je závěrečné zkoušky. Poté následovalo další předtančení a příchod nás, budoucích maturantů. Vše šlo, jak mělo. Nástup, šerpování, předání darů třídní učitelce Ing. Radce Koláčkové. Následoval přípitek, po kterém spolužáci Petr Havlíček a Patrik Zuzjak poděkovali za nás všechny učitelům, rodičům a všem, kteří nám pomáhali. Jejich proslov byl zakončen velkým potleskem a následoval zlatý déšť a společná fotka.
 Večerem provázela a celý ho moderovala žákyně naší školy Monika Trnková. V deset hodin vystřídala kapelu Kampánus rock-and-rollová skupina našeho spolužáka Rosie. Jejich vystoupení trvalo jen hodinu, přestože byl taneční parket plný.
Před půlnocí jsme se my maturanti vytratili ze sálu. Museli jsme se převléknout a připravit na naše půlnoční překvapení. Vystoupení dopadlo lépe, než jsme vůbec čekali, a sál nás odměnil obrovským potleskem.
Potom už večer klidně pokračoval. Večer, na který se hned tak nezapomíná.
                                                                                            Lukáš Hlaváček, žák 2AP
Poděkování
Budoucí absolventi a maturanti SOU Nové Strašecí děkují vychovatelkám z Domova mládeže p. Haně Vokounové a Mgr. Marii Gloserové za přípravu a organizaci plesu.
Poděkování patří i pracovnicím MěKZ Nové Strašecí a všem sponzorům, kteří přispěli svými dárky do tomboly, jež je tradiční součástí našeho plesu.
                                                                                                             Žáci SOU Nové Strašecí


Kulturní zážitek
Ve středu 11. prosince 2013 se asi stovka žáků a žákyň  z SOU Nové Strašecí zúčastnila pořadu Vývoj světové rockové hudby ve 20. století. V hodinovém pořadu, který se konal ve společenském sále Novostrašeckého kulturního centra, se žáci v průřezu seznámili s vývojem světové rockové hudby od 50. do 90. let 20. století. V ukázkách zazněly originální autentické nahrávky, ale i ukázky z vlastní produkce účinkujících. Vystoupení bylo zajímavé, žáci si utvořili přehled a získali řadu nových informací.                                                                                          
                                                                                                Ivana Veselá

Sport v SOU

11. prosince 2013 hostila hala BIOS SPŠ a VOŠ Kladno druhé kolo 14. ročníku středoškolské futsalové ligy, jejímž pořadatelem je Fotbalová asociace ČR. Turnaje se zúčastnily čtyři postupující týmy z 1. kola, mezi něž patřilo i mužstvo SOU Nové Strašecí. Hráči SOU Nové Strašecí  bojovali v soubojích s ISŠ Středokluky 8:5, se SPŠ a VOŠ Kladno 4:6 a SOU Dubská, Kladno 2:8. Všichni hráči podali solidní výkony, ale převaha soupeřů znamenala pro zástupce SOU Nové Strašecí umístění na třetím nepostupovém místě.
                                                                                                              Ivana Veselá


Zahradnice vytvářely velikonoční výzdobu na Pražském hradě

Žáci oboru zahradník/zahradnice z SOU Nové Strašecí měli před velikonočními svátky zajímavou příležitost.
V rámci praktické výuky, kterou vykonávají na prezidentském zámku v Lánech, se podíleli na velikonoční výzdobě Pražského hradu. Společně se zaměstnanci státního zámku Lány uplatnili své aranžérské dovednosti a prostory Pražského hradu zdobili dekoračními miskami s velikonoční t
ematikou, které vlastnoručně připravili. Dva dny také pomáhali při úklidu královských zahrad. Součástí zajímavé praxe byla i prohlídka hradní oranžérie a výzdoby před katedrálou svatého Víta.
Práce na Pražském hradě byla přínosným zpestřením praktické výuky budoucích zahradnic z SOU.

Ing. Ivana Veselá

2. místo v soutěži Střední Roku 2012
Naše škola získala 2. místo v soutěži Střední Roku 2012 v oblasti Středočeský kraj (http://stredniroku.cz/zebricky#country11). Děkujeme všem příznivcům.

Objednávání stravy z klidu domova
Objednávat stravu, vybírat z menu nebo si stravu odhlásit můžete nově i prostřednictvím internetové aplikace. Odkaz na ní naleznete v menu Další informace - Stravování nebo  lt zde. Objednávání pomocí čipů a terminálu v budově školy zůstává zachováno.

Přijímací řízení v SOU Nové Strašecí

Vážení rodiče, pokud máte syna či dceru v posledním ročníku ZŠ a dosud jste se nerozhodli, kam půjde studovat po ukončení základního vzdělání, pak jsou právě pro Vás určeny následující informace. SOU Nové Strašecí nabízí pro chlapce i děvčata studium perspektivních tříletých učebních oborů Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář motorových vozidel a Zahradnice/Zahradník. Na našich webových stránkách se dozvíte další podrobnosti o studiu.
Přihlášky podávejte do sekretariátu školy, nebo poštou na adresu SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135, 271 80 do 15. března 2013.  Při přijímacím řízení rozhoduje především zájem o studium zvoleného oboru a úspěšné ukončení školní docházky na základní škole.
Na Vaše případné dotazy rádi odpovíme na tel. č. 313 285 811 nebo při Vaší osobní návštěvě.


Prezentační akce Tech For Kladno
Účastnili jsme se přehlídky středních škol ve dnech 17. 10. 2012  - 20. 10. 2012  v Domě techniky ČS VTS Kladno s.r.o.. Návštěvníci akce mohli mimo jiné vidět ukázky kovářského řemesla nebo vázání květinových vazeb a získat další zajímavé informace o naší škole.
Fotografie z akce.


Nabízíme stipendia pro učební obory Opravář zemědělských strojů a Zahradník
-
SOU Nové Strašecí nabízí perspektivní a žádané obory s vysokým pracovním uplatněním
- Možnost pokračovat v nástavbovém maturitním studiu na naší škole
- Zdarma řidičské průkazy na osobní a nákladní automobil (sk. B a C) pro obory Automechanik a Opravář zemědělských strojů
- Zdarma svářečský průkaz - 2 metody (platí pro obor Opravář zemědělských strojů, u oboru Automechanik za režijní náklady)
- Stipendium pro žáky oboru Opravář zemědělských strojů a Zahradník (automaticky pro všechny žáky - v 1. ročníku 300,- měsíčně, ve 2. ročníku 400,- měsíčně, ve 3. ročníku 500,- měsíčně  +     prémie za vyznamenání - v 1. ročníku 1000,- za pololetí, ve 2. ročníku 2000,- za pololetí a ve 3. ročníku 3000,- za pololetí)
- Možnost ubytování v nově zrekonstruovaném Domově mládeže za 800,- měsíčně
- Možnost celodenního stravování
- Půjčování učebnic za poplatek 100,- ročně
- Bezplatné poskytování pracovního oděvu a obuvi na praktickou výuku
- Možnost trávit volný čas v zájmových kroužcích zdarma
- Odbornou praxi ve Švýcarsku pro studenty 1. ročníku nástavbového studia

Výhody studia v SOU

 • SOU Nové Strašecí nabízí perspektivní a žádané obory s vysokým pracovním uplatněním

 • Možnost pokračovat v nástavbovém maturitním studiu na naší škole

 • Zdarma řidičské průkazy na osobní a nákladní automobil (sk. B a C)

 • Zdarma svářečský průkaz - 2 metody (platí pro obor Opravář zemědělských strojů, u oboru Automechanik za režijní náklady)

 • Stipendium pro žáky oboru Opravář zemědělských strojů a Zahradník (automaticky pro všechny žáky - v 1. ročníku 300,- měsíčně, ve 2. ročníku 400,- měsíčně, ve 3. ročníku 500,- měsíčně  +  prémie za vyznamenání - v 1. ročníku 1000,- za pololetí, ve 2. ročníku 2000,- za pololetí a ve 3. ročníku 3000,- za pololetí)

 • Možnost ubytování v nově zrekonstruovaném Domově mládeže za 800,- měsíčně

 • Možnost celodenního stravování

 • Půjčování učebnic za poplatek 100,- ročně

 • Bezplatné poskytování pracovního oděvu a obuvi na praktickou výuku

 • Možnost trávit volný čas v zájmových kroužcích zdarma

 • Odbornou praxi ve Švýcarsku pro studenty 1. ročníku nástavbového studia
Rekonstrukce Domova mládeže SOU Nové Strašecí (přidáno 2. 11. 2011)

 
Není žádným tajemstvím, že součástí areálu Středního odborného učiliště vém Strašecí je také internát. Druhý domov poskytuje škola žákům dojíždějícím zízkého i dalekého okolí téměř od svého založení, to je více než 50 let.
Postupem času Domov mládeže přestal vyhovovat dnešním požadavkům, proto byla nutná jeho rekonstrukce. Výběrové řízení vyhrála firma HELIOS Bau, spol. so. Mladá Boleslav, která zajistila kompletní rekonstrukci. Proběhla výměna oken, zateplení fasády, přibylo nové požární schodiště a byla provedena kompletní vnitřní rekonstrukce. Žáci jsou nyní ubytováni vých dvoulůžkových pokojích sříslušenstvím a anténními rozvody, kmají 2 klubovny sí a dvě vybavené kuchyně. Válendy, skříňky, stoly a další vybavení jsou zcela nové. Při rekonstrukci bylo pamatováno i na potenciální handicapované žáky. Přístup do Domova mládeže je bezbariérový a pro tělesně postižené žáky je zcela zařízen jeden pokoj. Kapacita dvoupatrového Domova mládeže je 52 lůžek.
Domov mládeže nabízí žákům SOU ubytování za cenu 800,- Kč měsíčně a celodenní stravování vě 68,- Kč (snídani, svačinu, oběd a večeři, včetně polévky, pití, moučníku či zeleninového salátu).
SOU umožňuje také ubytování na přechodnou dobu, např. jen v zimních měsících, kdy dojíždění je komplikovanější.
Rekonstrukce Domova mládeže začala 3. května 2011 a 6. září 2011, po kolaudaci, se již mohli ubytovat první zájemci.
Celou rekonstrukci, která stála bezmála 11. 500. 000,- Kč, financoval Středočeský kraj, jehož zástupci včele sým hejtmanem MUDr. Davidem Rathem se také zúčastnili 27. září 2011 slavnostního otevření.
                                                                                                              Ing. Ivana Veselá


Opravář zemědělských strojů má stipendium  
(přidáno 7. 10. 2011)
 Středočeský kraj se rozhodl podpořit žáky SOU zajímavou nabídkou. Ti, kteří se rozhodnou vyučit Opravářem zemědělských strojů získávají stipendium.
V 1. ročníku 300,-Kč  měsíčně a 1.000,- Kč za vyznamenání v každém pololetí, ve 2. ročníku 400,- Kč měsíčně a 2.000,- Kč za vyznamenání a ve 3. ročníku 500,- Kč měsíčně a 3.000,- Kč za vyznamenání. Stipendia se vyplácí již v letošním školním roce žákům 1. a 2. ročníku. Žákům 3. ročníku bude stipendium vypláceno od příštího školního roku.
                                                                                                              Ing. Ivana Veselá

Kde se rodí řemeslo    4.díl
  (přidáno 7. 2. 2011)   

Vážení čtenáři, naše další zastávka při prohlídce areálu SOU Nové Strašecí Vás zavede do kovárny. Nahlédneme za dveře dílny, jejíž název v mnohých z nás vyvolá pocit pohádkového tajemna a představa teplé výhně příjemně zahřeje.
Žáci 1. ročníku, budoucí Opraváři zemědělských strojů, v této dílně setrvávají 90 hodin, což je při 6ti hodinové pracovní době 15 dní.                                                                                                                                                   Z našich žáků se po absolvování výuky v kovárně nestávají v plném rozsahu kováři, ale naučí se práce, které plně využijí při své profesi opraváře zemědělských strojů v zemědělské praxi. Mezi základní operace, které žáci zvládají patří tváření kovů za tepla, např. kování špičky, prodlužování, rozšiřování, osazování, pěchování, dále práce související s tepelným zpracováním oceli - kalení, žíhání, popouštění … Žáci se věnují především ručnímu kování a seznámí se i s obsluhou bucharu.
Práce v kovárně je pro žáky velice zajímavá a poučná, neboť pochopí, jak se mění vlastnosti oceli s narůstající teplotou.
Výsledkem snažení všech žáků je výroba jednoduchých součástí, jako např. skob, hřebů, kramlí, kotvících kroužků apod. Po splnění osnov mají šikovnější z nich prostor pro výrobu složitějších kovářských výrobků, svícnů, podkůvek …
Fungování kovárny má na starosti učitel odborného výcviku pan Tomáš Bláha, náš bývalý absolvent, který na tomto místě vystřídal dlouholetého učitele odborného výcviku pana Jiřího Křenka.


                                                                                                                  Ing. Ivana Veselá


Ocenění práce SOU Nové Strašecí Středočeským krajem


Střední odborné učiliště Nové Strašecí bylo vybráno jako jedna z deseti nejlepších škol kraje, které prezentovaly své zkušenosti s interaktivní výukou.
Na schůzce, kterou pořádal Odbor školství a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje 7. prosince 2010 v Praze, zástupci jednotlivých středních škol ukázali ostatním, "jak na to", při využívání interaktivních tabulí.
SOU Nové Strašecí se nemá za co stydět, neboť interaktivní tabule používá již od roku 2005 a v současné době jsou k dispozici v 9 učebnách.
Díky projektům realizovaným v minulosti, učitelé získali nejen notebooky pro svoji práci, ale především nemalé zkušenosti při tvorbě výukových programů. Rozhodující zásluhu na tom má Ing. Jan Nechutný, zástupce ředitele pro teoretickou výuku, který zkušenosti naší školy prezentoval na této schůzce. Informoval také o projektu spolufinancovaného z ESF "Podpora zkvalitnění výuky s využitím ICT techniky". V tomto projektu učitelé vytvářejí 1200 výukových programů pro vyučování odborných předmětů. V současnosti je hotovo již více než 800 hodin a jsou ověřovány ve spolupráci s partnery projektu. Díky tomu je výuka pro žáky zajímavější, názornější a probranou látku si lépe zapamatují.

                                                                                              Ing. Ivana Veselá


Kde se rodí řemeslo                                3. díl


V dalším díle putování areálem SOU Nové Strašecí se podíváme do zámečnické dílny. Tato dílna je určena především žákům prvních ročníků. Opraváři zemědělských strojů i Mechanici opraváři motorových vozidel zde setrvávají  35 dní, při 6ti hodinové pracovní době.
Po prvním vstupu do zámečnické dílny jsou žáci nejprve důkladně proškoleni o bezpečnosti práce nejen bezpečnostním technikem, ale i učitelem odborného výcviku. Zámečnická dílna je 1. místem, kde se v rámci odborného výcviku naši žáci "naostro" setkávají se skutečným dílenským prostředím.
Po výuce v zámečnické dílně žáci zvládají základy práce s kovem a dalšími neželeznými materiály, které se používají v opravárenství, především ruční zpracování kovů  při použití ručního nářadí a nástrojů, jako jsou ruční vrtačky, stolní vrtačky, brusky, … Žáci v této dílně využívají především vlastní nářadí, např. pilníky, sekáče, kladívka, důlčiky, průbojníky, …
Hlavní náplní práce je pilování, vrtání, řezání závitů, spojování materiálu a součástí, při práci s plechem potom ohýbání, stříhání, rovnání. Zvládají též vyhrubování, vystružování, zahlubování, …
Žáci se naučí používat posuvné měřítko i mikrometr a dílenským úhloměr.
Výrobky, které opouštějí zámečnickou dílnu jsou krabičky, hasáky, jednoduché stahováky, úhelníky, …
Dovednosti a znalosti svým svěřencům předávají učitelé odborného výcviku p. Svoboda, p. Wachtl, p. Štýbr, p. Novák, p. Chytrý a p. Kahoun.

Příští díl seriálu nás zavede do další dílny, která je součástí rozlehlého areálu SOU.

                                                                                                                  Ing. Ivana Veselá


Kde se rodí řemeslo    2.díl

Vážení čtenáři.V prosincovém čísle Novostrašeckého měsíčníku jsme Vám slíbili  pokračování článku o dílnách SOU. Dnešní díl jsme věnovali klempírně.

Cílem výuky v klempírně není udělat z našich žáků šikovné a všestranné klempíře, ale naučit je základní klempířské operace, zkrátka zvládnout základní práce s plechem. Jedná se především o ohýbání, stříhání, orýsování, falcování atd. Na  základě těchto dovedností zvládnou žáci práce potřebné pro své budoucí povolání. Ti nejšikovnější se naučí i složitější výrobky, které by již mohly konkurovat výrobkům žáků učebního oboru klempíř. O tyto výrobky je značný zájem i na  výstavách prací našich žáků , což se ukázalo například na výstavě "Řemeslo" v Českých Budějovicích, kde se projevil zájem o zahradní konve vyrobené našimi žáky. Žáci 1. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů působí po skupinách v této dílně 15 dní.

K nejdůležitějšímu vybavení klempírny patří: mimo jiné tabulové nůžky, falcovačka, zkružovačka, ohybačka a další klempířské pomůcky a nástroje pro práci s plechem. Žáci používají i vlastní nářadí jako např.: nůžky na plech, kladívka, důlčíky, sekáče, orýsovací jehly … , které jsou součástí jejich vlastního základního vybavení, které používají i v jiných dílnách v průběhu celého odborného výcviku. Součástí výuky v klempírně je i pájení na měkko, které patří mezi základní operace při spojování a práci s plechem.

Během svého "působení" v klempírně se naši žáci naučí technologické postupy, které využijí při zhotovení jednoduchých výrobků, jako jsou krabičky na šroubky a podložky nejrůznějších rozměrů, nebo trychtýře, konvičky, hrnečky a jiné nádoby. Vrcholem je výroba vlastní skříňky na nářadí, která žáky provází po celé tři roky studia v SOU. Ukládají si do nich zmíněné vlastní nářadí, o které se pak učí lépe pečovat.

Žáci pracují  jak s černým, tak i s pozinkovaným plechem. V závěru pobytu v klempírně si osvojují základy práce s plasty.
Nad rukama žáků dohlíží přísné oko učitele odborného výcviku pana Vratislava Chytrého, který se chlapcům v klempírně věnuje a předává jim své dlouholeté zkušenosti.
Přiložené fotografie nabízejí stručný pohled do výše zmiňované dílny.

                                                                                                 Ing. Ivana Veselá


Kde se rodí řemeslo?  1. díl
    
Při nedělní procházce kolem areálu Středního odborného učiliště v Novém Strašecí vaše pohledy zaujme nejen budova školy, kde probíhá teoretická výuka opravářů zemědělských strojů a mechaniků opravářů motorových vozidel, ale i další budovy, které jsou součástí komplexu. Jsou to kromě přilehlé jídelny a domova mládeže budovy velice významné, a to dílny, bez kterých by výuka odborníků na opravy zemědělských strojů a motorových vozidel nebyla úplná. Následující řádky jsou úvodem k námi nabízenému seriálu o významu a využití dílen.
Historie dílen se začala psát stejně jako historie celého SOU před více než 50 lety. Od té doby prošlo zařízení a vybavení těchto prostor modernizací a umožňuje, aby učitelé odborného výcviku poskytovali všem žákům kvalitní praktickou výuku.
A jak vlastně výuka probíhá?
V 1. ročníku po nezbytném zaškolení o bezpečnosti práce nastupují "noví" žáci do zámečnické dílny. Učí se zde základní rukodělné práce s kovem - řezání, pilování a další práce. Mechanici opraváři motorových vozidel pak přecházejí na 3 týdny do soustružny a opraváři zemědělských strojů do kovárny. Další 3 týdny jsou potom zaměstnáni v klempírně, kde si po zvládnutí práce s plechem vyrobí vlastní skříňku na nářadí, která je provází celé 3 roky studia. V závěru 1. ročníku zvládají základní montážní práce - demontáž a zpětnou montáž částí automobilů, povolování zarezlých šroubů … .
Ve 2. ročníku probíhá praktická výuka pro opraváře zemědělských strojů a pro mechaniky opraváře motorových vozidel rozdílně. Opraváři zemědělských strojů jsou rozděleni do 3 skupin. Výuka probíhá nejprve  20 pracovních dní v soustružně. Poté ve svařovně, kde za 6 týdnů žáci absolvují v rámci výuky kurz svařování plamenen  a po zkoušce získávají zdarma plnohodnotný průkaz svářeče plamenen. Náplní na dalších 5 - 6 týdnů je kurz svařování obalovanou elektrodou (svařování elektrickým obloukem), který je zakončen zkouškou svářeče a žáci opět zdarma získávají průkaz svářeče obalovanou elektrodou. Absolvováním svářečského kurzu si tak naši žáci oboru opravář zemědělských strojů zdarma rozšiřují  pracovní kvalifikaci. Mezidobí při střídání skupin tráví žáci na hlavní dílně, kde probíhá výuka oprav zemědělských strojů a automobilů.
  Mechanici opraváři motorových vozidel mají možnost absolvovat v rámci výuky kurz svařování v ochranné atmosféře s finanční spoluúčastí. I oni tak získávají plnohodnotný svářečský průkaz za výhodných podmínek.
Další část praktické výuky pro "druháky" mechaniky opraváře motorových vozidel probíhá na hlavní dílně, kde se žáci seznamují s diagnostickými přístroji určenými pro vyvažování kol, pro  laserové měření geometrie podvozku motorových vozidel, pro diagnostiku motoru a diagnostiku na měření tlumičů pérování. Seznámí se s přístroji pro měření exhalací (výfukových zplodin) a naučí  se používat válcovou zkušebnu brzd … . Všechny diagnostické přístroje a zařízení jsou stálým vybavením dílny a slouží ke kvalitní výuce.
"Třeťáci" opraváři zemědělských strojů tráví celý školní rok na hlavní dílně a využívají výše uvedené diagnostické přístroje ke konkrétním opravám zemědělské mechanizace, např. traktorů, kombajnů, vlečných vozů, řezaček. Dle zájmu mají možnost absolvovat kurz svařování v ochranné atmosféře s částečnou finanční spoluúčastí a získat tak i třetí svářečský průkaz. Vzhledem k tomu, že dílny dnešních zemědělských podniků již nejsou tak dobře vybaveny, opírá se SOU především o zařízení ve vlastních dílnách. Navíc byla navázána spolupráce s firmou STROM Praha a.s., která má jedno ze svých servisních středisek v našich dílnách. Žáci tak mají možnost pracovat a sledovat opravy zemědělské techniky John Deer, kterou zmíněná firma dováží a zajišťuje servisní služby.
Žáci oboru mechanik opravář motorových vozidel se účastní praktické výuky ve smluvních podnicích (autoservisech), kde se podílejí na konkrétních opravách motorových vozidel. Střední odborné učiliště spolupracuje s 18 - 20 podniky, které zajišťují praktickou výuku našich žáků, budoucích odborníků. Mezi nejvýznamnější patří spolupráce s firmami Anexia Rakovník spol. s r. o., CROY Rakovník spol. s r.o., ČLUZ Nové Strašecí a.s., AUDI Kladno, AMOND Kladno spol. s r. o., Autodrát Kladno, Autostop Rakovník spol. s r. o. a s další řadou významných i menších servisů okresu Kladno a Rakovník.
V rámci výuky jsou v dílnách SOU sjednávány i zcela konkrétní zakázky pro veřejnost - opravy motorových vozidel, přezouvání pneu, seřizování geometrie podvozku, diagnostiku motoru, přípravu na STK, opravy zemědělských strojů, posezónní opravy a údržbu strojů, traktorů a ostatní zemědělské mechanizace apod.
 Praktická zkouška v dílnách je ve třetím ročníků jednou z částí závěrečné zkoušky a její úspěšné splnění jednou z podmínek pro získání výučního listu.
Po skončení celého seriálu o dílnách si formou kvízu budete moci prověřit znalost získaných informací. První tři úspěšní řešitelé tohoto kvízu získají upomínkové předměty naší školy.
V dalším dílu tohoto seriálu se můžete těšit na podrobnější seznámení s klempírnou.

Ing. Ivana Veselá


Návrat na obsah