SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah
Vize školy:
Jsme škola, která všestranně připravuje absolventy pro jejich praktické uplatnění v životě. Důraz klademe na praktické znalosti a dovednosti, kvalitní odbornou přípravu a dobré mezilidské vztahy. Neděláme věci pro efekt, ale vždy tak, aby měly smysl. Jsme škola pro život.

  Střední odborné učiliště  v Novém Strašecí zajišťuje vzdělávání v tříletých učebních oborech Automechanik -Mechanik opravář motorových vozidel,  Opravář zemědělských strojů, Zahradník a dále dvouleté nástavbové studium Provozní technika. Žáci učebních oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů  získávají kromě výučního listu také zdarma řidičský průkaz skupin B a C, Opraváři i skupinu T. Budoucí Opraváři zemědělských strojů získávají dále zdarma svářečský průkaz (2 metody svařování), budoucí Automechanici mají možnost získat jednu metodu svařování za zvýhodněnou cenu. Žáci mohou být ubytováni na Domově mládeže v areálu SOU a je pro ně zajištěno celodenní stravování ve školní jídelně. Součástí SOU je i Svářečská škola, která zajišťuje výcvik a pravidelné doškolování svářečů z řad veřejnosti.

AKTUÁLNĚ:


Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení naleznete zde.

Nové ceny stravného
Od 1. 6. 2021 jsme nuceni vzhledem k rostoucí inflaci přistoupit ke zdražení jídla v naší školní jídelně. Nové ceny jsou:
snídaně : 15,– Kč
svačina : 12,– Kč
oběd : 35,- Kč
večeře : 30,– Kč


Střední školy se od 24. května vrací k plné teoretické výuce.


Odborný výcvik od 26. 4. 2021
Od 26. dubna 2021 umožňuje Ministerstvo zdravotnictví odborný výcvik žáků. Žáci nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19 a musí se podrobit testování ve škole. Zároveň je pro tyto žáky umožněno ubytování na Domově mládeže a stravování.
 
V teoretickém vyučování nadále platí povinnost distančního vzdělávání.
 
Žáci, kteří mají dle platného rozvrhu odborný výcvik, nastoupí dne 26. dubna v 7:00 na pracoviště, na kterých pracovali naposledy před přestávkou vynucenou Covidem 19.  Týká se to tedy zatím tříd 1M, 1ZO, 2OA, 2OB a 3ZO. Nesmí docházet ke směšování skupin a samovolnému opouštění těchto prostorů. Bude nutné respektovat hygienická a organizační opatření, se kterými vás seznámí učitelé odborného výcviku. Domov mládeže bude poskytovat ubytování pouze žákům, kteří konají odborný výcvik. Pokud přijedou již v neděli, budou otestováni, v pondělí na odborném výcviku se již nebudou muset znovu testovat. Ve školní jídelně je možnost stravování, je ale nutné si stravu individuálně objednat přes objednávkový systém na webu školy nebo telefonicky u paní Oulické (tel.: 313 285 817) a to nejpozději do čtvrtka 22. 4. 2021 do 9:00 hod.
Podrobnosti byly zaslány žákům prostřednictvím systému Edupage. Informace o zpracování osobních údajů při provádění testování na onemocnění COVID-19

Skupinové konzultace od 19. 4. 2021

Od 19. dubna 2021 umožňuje Ministerstvo zdravotnictví skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině. Účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná. Žáci nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19 a musí se podrobit testování ve škole. Podrobnosti byly zaslány žákům prostřednictvím systému Edupage. Informace o zpracování osobních údajů při provádění testování na onemocnění COVID-19Prodloužení distanční výuky

Vzhledem k rozhodnutí vlády budeme vyučovat veškeré třídy a předměty distanční formou do odvolání.Dny otevřených dveří

Vážení rodiče, milí uchazeči, pro prohlídku naší školy nás kontaktujte na telefonu 313 285 811.Přes bariéry s Policií ČR

Na naší škole proběhl již 3. ročník sportovně charitativní akce, při níž si žáci maturitních tříd nástavbového studia dnes vyzkoušeli fyzické testy zdatnosti, které vykonávají uchazeči pro přijetí k Policii ČR. Pokud budou chtít k PČR nastoupit. bude jim tato část přijímacího řízení uznána. Ze 24 studentů mělo výborné výsledky 17 z nich. Příslušníci Policie ČR tak chválili nejenom vynikající výkony jednotlivců (nejlepší Jakub Černohorský), ale i nadstandardní úroveň tělesné přípravy na SOU. Tato akce má navíc charitativní charakter v podobě podpory handicapovaných osob.


8. ročník výstavy podzimních květin a květinových vazeb
Tradiční výstava podzimních květin se konala i přes ztížené podmínky s COVID-19. Letos proběhla ve dnech 12. až 14. září 2020 a pořádali jsme ji opět ve spolupráci s Městským úřadem Nové Strašecí. Květinovou výzdobu opět připravili připravili žáci  a žákyně oboru Zahradník pod vedením učitelky floristiky. Doufejme, že milovníci květin se spolu s námi mohou těšit na příští rok. Fotografie z výstavy najdete zde.


Stipendijní program DPP
Naši žáci mají možnost využít atraktivního stipendijního programu Dopravních podniků Praha. Hlavní výhody:
  • Stipendium ve výši 3 500 nebo 4 500 Kč/měsíčně dle studijního průměru,
  • Mimořádný motivační příspěvek ve výši 5 000 Kč při úspěšném vykonání závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky v řádném termínu
  • Motivační příspěvek na zakoupení předplatní časové jízdenky (Lítačky) ve výši ceny ročního kuponu pro studenty
  • Po ukončení studia perspektivu pracovního uplatněníNový videoklip o SOU Nové Strašecí

Podívejte se na nové video o naší škole.
další články...
                         

Návrat na obsah