Odvolací řízení - SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah

Odvolání proti rozhodnutí ředitele


Proti rozhodnutí ředitele se lze odvolat v těchto případech:

  • přijetí ke studiu

  • přerušení studia  

  • podmínečné vyloučení   

  • vyloučení ze studia  

  • žádost žáka o změnu studijního nebo učebního oboru  

  • opakování ročníku


Odvolání se podává Odboru školství Středočeského kraje prostřednictvím školy do 15 dnů (s výjimkou odvolání proti přijetí ke studiu, kde je stanovena lhůta 8 dnů)

Veřejně přístupné informace dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění.Návrat na obsah