Projekt Kreativní partnerství - SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah
Projekt Kreativní partnerství pro inkluzivní školu začala Společnost pro kreativitu ve vzdělání realizovat od října 2016 do září roku 2019 jako partner Univerzity Palackého v Olomouci. Naše škola je partnerem tohoto projektu. Koncept je zastřešen britským programem Kreativní partnerství (The Creative Partnership). Projekt nastavuje systém strukturované spolupráce mezi umělci a pedagogy, z níž vzniká výuka s využitím kreativních metod a umění, která se zaměřuje mimo jiné na individuální podporu žáků. Cílem projektu je rozvíjení klíčových kompetencí, funkční gramotnosti, motivování žáků k učení, zlepšení sociálního klimatu ve třídě a rovněž podpora žáků ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí.
Efektivita programu je podpořena akčním výzkumem ve všech zapojených třídách, který realizuje Univerzita Palackého v Olomouci.
2.AO - PAŘÍME ČESKY!
Žáci budou poznávat témata českého jazyka prostřednictvím tvorby počítačové hry.
Spolupracovat budou s novinářkou a scénáristkou Terezou Krobovou.
Žáci budou v rámci výuky českého jazyka tvořit scénář počítačové hry, budou řešit strategické situace různých her, vytvoří manuál k počítačové hře a další…Na závěr proběhne výstava prací – hry, novin, gamebooků.
Cílem projektu je zvýšit motivaci a zapojení v předmětu český jazyk a zlepšit klima třídy – posílit kolektiv.
2.BO - JUST ZOOM IT
Probíranou látku českého jazyka obohatí práce s fotografiemi, videem a tvorba graffity. Na projektu bude se třídou spolupracovat fotograf Lukáš Janičina a malíř graffity Jan Miko.
Jako motivace k zapojení se do látky a témat českého jazyka bude fungovat fotografování, tvorba videí i tvorba graffity. V rámci projektu bude zahrnuta i zajímavá exkurze, závěrečným produktem bude výstava prací studentů.
Hlavním cílem projektu je probuzení zájmu k českému jazyku, ale také bude rozvíjeno sebevědomí žáků, kritické myšlení, schopnost obhájit si svůj postoj. Projekt by měl pozitivně ovlivnit klima v kolektivu.


V závěru projektu žáci vytvořili umělecká díla, která pak umístili v areálu školy. Ve spolupráci s umělci je nejprve navrhli a poté z odpadového materiálu vyrobili. Využili mimo jiné dovednosti z odborného výcviku, především ze svařování.
Článek o projektu - týdeník Raport ze dne 12. 12. 2017
Návrat na obsah