Projekt Zvýšení odborných znalostí - SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah
Projekt Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji realizujeme s Institutem rozvoje Krajské hospodářské komory StČ, z.s. od září 2017. Záměrem projektu je přispět ke zvýšení zaměstnanosti osob mladších 25 let soustavně se připravujících na budoucí povolání. Z výsledků průzkumů a dosavadních zkušeností vyplynula potřeba realizace aktivit vedoucích k získávání či prohloubení vybraných dovedností a schopností, hledání motivačních prvků vzbuzující zájem u mladých osob o zapojení se do pracovního procesu díky individuálnímu přístupu a práci zaměřené na tyto osoby.
Klíčové aktivity projektu jsou:
  • Profesní analýza cílové skupiny
  • Veletrh odborných dovedností
  • Burzy práce pro mladé
  • Motivační – poradenský kurz pro mladé
  • Odborná praxe mladých
Před vánočními svátky proběhl první kurz „Bezpečné jízdy“ zajišťující firmou MAX CARS Training s.r.o. na jediném akreditovaném místě ve Středočeském kraji nedaleko Příbrami – v Dlouhé Lhotě. Kurzu se účastní žáci s ŘP pro skupinu B, ale i studenti  bez ŘP, kurz je proto koncipován tak, aby oběma skupinám připomněl důležité situace a reakce při řízení vozidla a v dopravě všeobecně.  Během kurzu probíhá instruktáž za slovního doprovodu instruktora společně se sledováním videí se zajímavými dopravními situacemi.  Jsou seznámeni s důležitými základními pravidly řidiče za volantem (držení volantu, vzdálenost od pedálů, nastavení opěrky za hlavou, bezpečnost v autě – bezpečnostní pásy, airbagy atd.), ale také se složitými dopravními situacemi, reakcemi v různých klimatických podmínkách apod.
Během „Bezpečné jízdy“ prošli žáci teoretickou částí, kde formou prezentace a videí si řekli největší rizika a problémy za volantem na silnicích, které vznikají cizím nebo vlastním přičiněním, ale také nástrahami přírody – déšť, sníh, led atd..
Po teoretické části byli žáci rozděleni do skupin a mohlo se tak přejít k části praktické. Ta byla vedena formou stanovišť, kde se studenti po skupinách střídali a vyzkoušeli si určité situace z teoretické části přímo v autě na místním POLYGONU. Vlastníci ŘP dokonce mohli auta řídit a vyzkoušet si tak aktivity sami na vlastní kůži.
Návrat na obsah