Provozní technika - SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah

dvouleté nástavbové studium:  PROVOZNÍ TECHNIKA

Dvouleté nástavbové studium Provozní technika ( 23–43–L/51) umožňuje žákům učebních oborů s dobrými studijními výsledky získat střední vzdělání s maturitní zkouškou. Cílem je doplnit technické vzdělání studentů o část humanitní a všeobecně vzdělávací, tak aby jejich znalosti byly srovnatelné se znalostmi absolventů středních škol. Veškeré učebnice pro naše žáky zapůjčujeme zdarma. V 1.ročníku mohou zájemci absolvovat praxi v zahraničí.

Podmínky přijetí:

úspěšné ukončení vhodného učebního oboru s co nejlepším prospěchem
úspěšné absolvování přijímacího řízení

Dovednosti a znalosti absolventa oboru:

  • maturitní vysvědčení
  • základy ekonomiky a řízení včetně ekonomiky soukromého podnikání
  • aktivní znalost jednoho světového jazyka (NJ, AJ)
  • polytechnické znalosti především v oblasti strojírenství a technické diagnostiky
  • zvládnutí práce na PC včetně obsluhy moderního softwaru a práce na internetu
  • modelování součástí ve 3D na PC

Vyučované předměty:
Český jazyk a literatura, Německý/Anglický jazyk, Matematika, Tělesná výchova, Vzdělávání v ICT, Ekonomika a řízení, Konstruování v CAD, Stroje a zařízení, Strojnictví, Technologie, Technická mechanika, Technická měření, Technické kreslení

Možnost dalšího studia:

Po úspěšném absolvování studia je možno studovat vhodný obor na vysoké škole.

Ubytování:

Pro žáky, kteří nemohou nebo nechtějí dojíždět, je zajištěno ubytování na Domově mládeže 1. kategorie v areálu SOU. Žáci mají k dispozici dvou a třílůžkové pokoje, klubovny, knihovnu. Příjezd na Domov mládeže je možný již v neděli od 18:00 nebo v pondělí před vyučováním. Odjezd je v pátek do 13:30. Poplatek za ubytování 1000,- Kč měsíčně hradí rodiče.

Zájmové kroužky:

Zájmové kroužky jsou nabízeny dle zájmu žáků a jsou bezplatné. V současnosti existují kroužky ledního hokeje, , výpočetní techniky a motoristický. Žáci mají neomezený přístup k internetu, mohou trávit čas na sportovním hřišti školy, je jim hrazen vstup do posilovny.

Stravování:
snídaně : 15,– Kč
svačina : 12,– Kč
oběd : 35,- Kč
večeře : 30,– Kč
celkem : 92,- Kč

Návrat na obsah