Svářečská škola - SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah

Svářečská škola SOU

Svářečská škola Středního odborného učiliště v Novém Strašecí provádí pravidelné přezkušování svářečů a dále pořádá základní kurzy svařování plamenem, elektrickým obloukem, svařování v ochranné atmosféře a řezání kyslíkem pro žáky. Výuka a výcvik svařování probíhá dle platných osnov a norem. Po úspěšném absolvování zkoušky získá absolvent kurzu svářečský průkaz a osvědčení.


Periodické přezkoušení svářečů dle ČSN 05 0610
:
jedna metoda: 500,- Kč
dvě a více metod: 600,- Kč

duplikát Osvědčení o doškolení: 120,- Kč
interval 2 roky


Vystavení duplikátu svářečského průkazu
cena 600,- Kč

Vystavení duplikátu osvědčení
cena 490,- Kč

Obnova svářečského průkazu
po pozbytí platnosti od 4 do 6 let (příprava + zkouška celkem 3 dny): 2525,- Kč
v případě potřeby příplatek za 1 den přípravy navíc: 700,- Kč

Bližší informace na telefonu 737 628 143.
Návrat na obsah