Vzdělávací programy - SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah
Školní vzdělávací programy (ŠVP)
ŠVP Automechanik (platný od 1. 9. 2018) pro obor Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01)ŠVP Opravář zemědělských strojů (platný od 1. 9. 2018) pro obor Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01)ŠVP Provozní technika (platný od 1. 9. 2018) pro obor Provozní technika (23-43-L/51)ŠVP Zahradník
(platný od 1. 9. 2018) pro obor Zahradník (41-52-H/01)Dodatek k ŠVP - Vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a žáků nadaných - obory H (platný od  1. 9. 2017)


ŠVP Domova mládeže (platný od  1. 9. 2017)


doplněk ŠVP - volitelný předmět Ekonomika zdravého podnikání


Návrat na obsah