Zahradník - SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah

tříletý učební obor: ZAHRADNÍK

Učební obor Zahradník (41-52-H/01) připravuje absolventy pro zahradnické práce. Obor je vhodný pro děvčata i chlapce.   Výuka je zaměřena především na zahradní architekturu, aranžování květin a vazby, péči o veřejnou zeleň a péči o zahradní techniku, zelinářství, květinářství, ovocnářství, sadovnictví. Za produktivní práci  získávají žáci odměnu. Veškeré učebnice pro žáky zapůjčujeme zdarma, žákům zajišťujeme zdarma pracovní oděv a obuv.


Podmínky přijetí:
úspěšné ukončení ZŠ, doporučení lékaře pro zvolený obor

Organizace výuky:

Ve všech ročnících se střídá jeden týden praktické výuky v areálu SOU s týdnem teoretické výuky, probíhající ve škole vybavené moderní didaktickou technikou a učebními   pomůckami. Dominantní část odborného výcviku probíhá na prezidentském zámku v Lánech.


Dovednosti a osvědčení absolventa oboru:

  • výuční list v oboru Zahradník
  • znalosti navrhování zahrad
  • aranžování květin, vazby
  • péče o veřejnou zeleň
  • péče o zahradní techniku

Vyučované předměty:
Český jazyk a literatura, Německý/Anglický jazyk, Občanská nauka, Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Tělesná výchova, Informatika, Ekonomika,
Zahradnická výroba, Užitkové zahradnictví, Okrasné zahradnictví, Odborný výcvik.

Ubytování:
Pro žáky, kteří nemohou nebo nechtějí dojíždět, je zajištěno ubytování na nově zrekonstruovaném Domově mládeže 1. kategorie v areálu SOU. Žáci mají k dispozici   dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, kuchyňky, klubovny, knihovnu. V každém pokoji je televizní rozvod a wi-fi síť s neomezeným přístupem k internetu. Příjezd na Domov   mládeže je možný již v neděli od 18:00 nebo v pondělí před vyučováním. Odjezd je v pátek do 13:30. Poplatek za ubytování 1000,- Kč měsíčně.

Zájmové kroužky:

Zájmové kroužky jsou nabízeny dle zájmu žáků a jsou bezplatné. V současnosti existují kroužky ledního hokeje, výpočetní techniky a motoristický. Žáci mají neomezený přístup k internetu, mohou trávit čas na sportovním hřišti školy, je jim hrazen vstup do posilovny.

Stravování:
snídaně : 15,– Kč
svačina : 12,– Kč
oběd : 35,- Kč
večeře : 30,– Kč
celkem : 92,- Kč

Ukázky prací našich žáků - výstavy podzimních květin v Novém Strašecí:
Návrat na obsah