Závěrečné zkoušky - SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah
Informace o závěrečných zkouškách
Na  základě opatření obecné povahy ze dne 29. ledna 2021, č.j.  MSMT-3258/2021-1 a dodatku č.j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021,  sděluji následující informace k závěrečným zkouškám v roce 2021.
 
K závěrečné  zkoušce bude připuštěn žák třetího ročníku, který úspěšně ukončil první  pololetí školního roku 2020/2021 nejpozději do 31. května 2021.
 
Pro tento rok se závěrečná zkouška skládá z praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky.
 
Období  pro konání závěrečné zkoušky je pro tento rok prodlouženo do 31. srpna  2021.

Termíny:
ústní zkouška:
22. 6. - 24. 6. - třídy 3O a 3ZO
25. 6. - třída 3M
praktická zkouška:
28. 6.- 8. 7. - třídy 3O a 3ZO
8. 7. - 9. 7. - třída 3M
Návrat na obsah